tammikuuta 21, 2022

Yara Siilinjärven kaivoksen vastuullisuutta mitattu

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on kehittänyt Suomeen kaivosvastuujärjestelmän, arviointityökalun vastuullisen ja kestävän kaivostoiminnan edistämiseksi. Työkalu auttaa parantamaan toimintaa yli laki- ja lupavelvoitteiden. Verkosto on nyt ensimmäistä kertaa julkaissut tulokset suomalaisten kaivosten vastuullisuudesta.
Yara Siilinjärven kaivoksen vastuullisuutta mitattu
Yara Siilinjärven kaivoksen vastuullisuutta mitattu

”Yaran Siilinjärven kaivos on viimeisen kolmen vuoden aikana osallistunut itsearviointeihin hyödyntäen arviointityökalua ja viime syksynä itsearviointeja todennettiin ensimmäistä kertaa riippumattomien asiantuntijoiden toimesta”, kertoo kaivoksen ympäristöpäällikkö Hanna Luukkonen.

Kaivosten vastuullisuus mitataan kahdeksalla arviointiperusteella: vuorovaikutus sidosryhmien kanssa, luonnon monimuotoisuus, rikastushiekan hallinta, kaivoksen vesienhallinta, energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt, työterveys ja turvallisuus, kriisinhallintavalmiudet sekä kaivoksen sulkeminen. Jokaisella arviointiperusteella on 3-5 tuloskriteeriä. Näille on määritelty viisi toiminnan tasoa (C-AAA), joiden mukaan yritys saa luokituksen. Alin, C-taso tarkoittaa, että kaivos täyttää lain ja lupien vaatimukset.  

Yara Siilinjärven kaivoksen vahvuuksia olivat: työterveys ja turvallisuus (AAA), sidosryhmäyhteistyö (AA), rikastushiekan ja vesien hallinta sekä luonnon monimuotoisuuden turvaaminen (A). Yaran Siilinjärven kaivos oli ainoa todennetuista kaivoksista, joka sai työterveydestä- ja turvallisuudesta parhaan AAA-luokituksen.

Kehityskohteina oli tehtyjen arviointien perusteella energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen arviointikokonaisuus (B), kaivoksen sulkeminen (B) ja kriisinhallintavalmius. Energiakatselmuksen päivitys oli todennuksen aikaan kesken ja tavoitteiden seurantaa kehitetään. Kaivoksen sulkemissuunnitelma on olemassa ja sitä tullaan täsmentämään. Kriisinhallintavalmius kokonaisuutena on pääosin hyvällä tasolla, mutta ilmoitusjärjestelmään liittyvää toimintamallia tullaan päivittämään.

”Kaivosvastuujärjestelmä ohjaa toimintamme kehittämistä, tukee jatkuvan parantamisen yrityskulttuurin rakentamista sekä mittaa ja todentaa toimintamme vastuullisuuta. Se on meille tärkeä työkalu avoimuuden lisäämiseksi. Voimme olla tyytyväisiä näihin tuloksiin ja niiden perusteella osaamme ohjata resurssejamme tärkeimpiin kehityskohteisiin”, toteaa kaivoksen johtaja Antti Savolainen.

Yaran Siilinjärven kaivoksen lisäksi neljän muun kaivoksen itsearviointeja todennettiin viime syksynä. Kaivokset ovat: Pyhäsalmi, Kevitsa, Terrafame ja Kittilä.

Lisätietoja:
Antti Savolainen, kaivoksenjohtaja,Yara Suomi Oy, Siilinjärven  kaivos,
puh. 050 4412 083,antti.savolainen@yara.com 

Lisätietoa verkostosta ja tuoreista kaivoskohtaisista tuloksista: www.kaivosvastuu.fi

Kestävän kaivostoiminnan verkosto lyhyesti:
Kestävän kaivostoiminnan verkosto toimii kaivosalan ja sen sidosryhmien jatkuvana keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. Se kehittää ja räätälöi Suomeen sopivia työkaluja vastuullisemman ja kestävämmän kaivostoiminnan edistämiseksi sekä eri elinkeinojen välisten synergioiden hyödyntämiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi. Verkosto perustettiin vuonna 2014 Sitran tuella ja on toiminut reilut kaksi vuotta itsenäisenä organisaationa Kaivosteollisuus ry:n yhteydessä. Verkoston puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.