elokuuta 03, 2022

YaraSuna -orgaaniset kierrätyslannoitteet syyskylvöisten lannoitukseen

YaraSuna -orgaaniset kierrätyslannoitteet syyskylvöisten lannoitukseen
YaraSuna -orgaaniset kierrätyslannoitteet syyskylvöisten lannoitukseen

Syyslannoitus vaikuttaa edullisesti syyskylvöisten peltokasvien oraiden ja taimien alkukehitykseen, talvehtimiseen ja satoon. Sadonlisäys syysvehnällä verrattuna syyslannoittamattomaan on Yara Kotkaniemen kokeissa vaihdellut välillä 100-1000 kg/ha.

YaraSuna- orgaaniset kierrätyslannoitteet soveltuvat hyvin peltokasvien syyslannoitukseen. Lannoitteen voi levittää tavallisella kylvölannoittimella. Riittävän typpimäärän saa käyttämällä 300 kg YaraSuna -lannoitetta /ha. Kokonaisfosforia tulee samalla 12 kg P/ha ja eloperäistä ainesta 180-210 kg/ha. Eloperäinen aines auttaa maaperän viljavuuden ylläpitämisessä.

Yara Kotkaniemen kokeissa orgaanisilla kierrätyslannoitteilla on saatu hyvä satovaikutus syysvehnällä. Orgaanispohjaisia lannoitteita syysvehnän syyslannoituksessa kokeiltiin kasvukaudella 2017-2018, jolloin niillä saatiin sama sato (4,68 t/ha) kuin perinteisillä mineraalilannoitteilla (4,53 t/ha). Syksyn kosteat olosuhteet edistävät pelletöityjen lannoitteiden ravinteiden vapautumista. Lisäksi syyslannoituksen pieni määrä (30 kg N/ha) sopii hyvin matalatyppisille lannoitteille.

Lisätietoa YaraSuna-lannoitteista