tammikuuta 14, 2022

Mikä muuttuu, jos rikki puuttuu?

Rikillä on useita tärkeitä tehtäviä kasvin aineenvaihdunnassa, yhteyttämisessä ja valkuaisaineiden synteesissä. Rikin merkitys näkyykin koko kasvin kasvussa ja sadontuotossa. Rikkilannoitus varmistaa lannoitetypen tehokkaan käytön ja ohjautumisen sadon muodostumiseen.
Kasvi tarvitsee rikkiä koko kasvukauden ajan.
Kasvi tarvitsee rikkiä koko kasvukauden ajan.
Kasvi tarvitsee rikkiä koko kasvukauden ajan.
Kasvi tarvitsee rikkiä koko kasvukauden ajan.

Rikkiä esiintyy ympäristössämme erilaisina yhdisteinä, ja se on myös kaikille kasveille välttämätön ravinne. Vielä muutamia vuosikymmeniä sitten teollisuuden päästöistä muodostunut rikkilaskeuma toi rikkiä pelloille viljelykasvien käyttöön. Päästöjen vähennyttyä rikkilannoituksen merkitys on korostunut satoisien viljelykasvien rikintarpeen turvaamiseksi.

Lisäksi sadon mukana pellolta myös poistuu aina rikkiä, mikä tulee huomioida lannoituksessa. Rikki on altis myös huuhtoutumiselle etenkin kevyemmillä mailla.

Rikillä monia rooleja sadonmuodostuksessa

Viljasadon mukana rikkiä poistuu noin 12–20 kg /ha. Öljykasveilla tavoiteltava typpi–rikki-suhde suhde on 5:1, ja myös palkokasvit tarvitsevat rikkiä.

Rikin tehtäviä kasvissa:

• Aminohappojen, valkuaisaineiden, entsyymien ja vitamiinien rakenneosa
• Osallistuu typpimetaboliaan ja parantaa typenkäytön tehokkuutta
• Yhteyttämiseen ja energiametaboliaan liittyvät toiminnot, lehtivihreän muodostus

Rikin puutosoireita (oireet näkyvät ensimmäiseksi nuoremmissa lehdissä):

• Viljoilla kasvusto on vaaleamman vihreää ja lehtisuonet saattavat olla väriltään vaaleampia
• Öljykasveilla lehtien kellertyminen ja kukinnan häiriöt
• Palkokasveilla heikko kasvu
• Nurmilla kasvusto kellanvihreä

Rikin puutteelle altistavia tekijöitä

• Kevyet, hiekkaiset maat (huuhtoutuminen)
• Matala orgaanisen aineksen määrä (mineralisaatio)
• Maan heikko rakenne ja happamuus

Lisää satoa rikkilannoituksella

Kasvi tarvitsee rikkiä koko kasvukauden ajan. Jos pelto kärsii rikin puutteesta, rikkilannoitus lisää ensisijaisesti sadon määrää. Valkuaispitoisuuden nostamiseksi on lisättävä typpilannoitusta.

Rikkilannoituskokeissa saadut sadonlisät kertovat rikin merkityksestä. Rikkilannoitus (29 kg rikkiä/ha) nosti ohran satoa 19 prosenttia.

Sopivilla tuotevalinnoilla varmistetaan rikin riittävä saanti kylvö- ja lisälannoituksissa. YaraMila- ja YaraBela-lannoitteet sisältävät aina rikkiä. Rikkilannoituksen täydennykseen tai akuuttiin tarpeeseen sopii YaraVita THIOTRAC 300 -lehtilannoite.

Rikinpuute yleistä nurmikasveilla

Yara Megalab -kasvustoanalyysien tulosten perusteella (näytemäärä 360 kpl, vuosi 2021) yleisin ravinne, josta nurmilla esiintyy puutetta, on rikki.

Tehokas valkuaissynteesi vaatii riittävästi rikkiä. Rikin puute voi ilmetä paitsi alentuneena nurmisatona myös alentuneena raakavalkuaispitoisuutena.

Karjanlannan käyttökelpoisen rikin määrä on alhainen ja siksi karjanlanta täytyy aina täydennyslannoittaa YaraMila- tai YaraBela-lannoitteella, jotka sisältävät riittävästi rikkiä nurmen tarpeisiin nähden. Kasvukauden aikana typenkäyttöä voi tehostaa ja nurmirehun raakavalkuaispitoisuutta nostaa viljojen tapaan YaraVita THIOTRAC 300 -lehtilannoitteella.