Rikki

Rikin puutteella on vaikutusta koko kasvin kasvuun ja muiden ravinteiden hyödyntämiseen. Rikki vaikuttaa kasvin lehtivihreäpitoisuuteen ja siten myös yhteyttämiseen.

Rikin merkitys kasvissa 

Rikin puutos rypsissä

Rikki toimii rikkipitoisten aminohappojen metioniinin, kysteiinin ja kystiinin rakenneosana. Ne muodostavat valkuaisaineiden rakenteisiin rikkisiltoja. Rikki on välttämätön valkuaisaineiden ja entsyymien muodostumiselle. Koska entsyymit ovat osallisena useimmissa kasvin elintoiminnoissa, rikin puutteella on vaikutusta koko kasvin kasvuun ja muiden ravinteiden hyödyntämiseen. Kovassa rikinpuutteessa valkuaisaineiden muodostumisen lisäksi myös rasvahappojen muodostuminen heikentyy, joten siementen öljypitoisuus jää pieneksi. 

Rikki vaikuttaa myös kasvin lehtivihreäpitoisuuteen, joten se on tärkeässä roolissa yhteyttämisessä. Rypsin rikin tarve on yhtä suuri kuin sen fosforin tarve. Rypsi käyttää rikkiä erilaisissa varastoaineissa, vitamiineissa ja reaktioissa. Rypsi tarvitsee rikkiä enemmän kuin viljat, koska sen siemenet sisältävät runsaasti rikkipitoisia yhdisteitä, kuten glukosinolaatteja ja rikkipitoisia aminohappoja. 

Rypsin riittävä rikin saanti on erityisen tärkeää kasvukauden alusta aina kukinnan päättymiseen saakka. Tänä ajanjaksona rypsi ottaa yli 70 % tarvitsemastaan rikistä. 


Rikin puutosta aiheuttavat

  • Kevyet maalajit
  • Maan alhainen multavuus
  • Liika maan märkyys, jolloin orgaanisen rikin muuttuminen sulfaatiksi ja juurten kasvu ovat hidasta
  • Matala pH
  • Nopea kasvu kasvukauden alussa yhdistettynä heikkoon juurten kasvuun

Rikin puutosoireet 

Kasvin kärsiessä rikin puutteesta valkuaisaineiden muodostuminen vähenee, jolloin myös kasvu heikkenee ja kasvusto saattaa näyttää pellolla epätasaiselta. Lievä rikin puute ei aiheuta kasvissa vielä varsinaisia puutosoireita, vaan puutos esiintyy ensin piilevänä. 

Koska rikki liikkuu heikosti kasvissa, sen puutosoireet näkyvät ensimmäisenä nuorimmissa lehdissä. Ne ovat normaalia vaaleampia vähentyneen lehtivihreän muodostumisen takia. Rikin puutosoireet muistuttavat typen puutosoireita, mutta typen puutosoireet esiintyvät ensin vanhoissa lehdissä. Molemmat aiheuttavat lehtien kellertymistä. 

Rikin puutosoireet

Rikin puutoksen suuruudesta riippuen rypsin lehdet voivat muuttua vaaleanvihreiksi, kellertäviksi tai oikein pahassa rikin puutteessa punertaviksi. Kovassa rikin puutteessa myös rypsin varsi ja varteen kiinnittyneet lehdet voivat punertua. Nuoret lehdet voivat myös jäädä normaalia pienemmiksi. Viljoilla kasvusto on vaaleamman vihreää ja lehtisuonet saattavat olla väriltään vaaleampia. 

Rikin puutteella on vaikutusta koko kasvin kasvuun. Rikki vaikuttaa kasvin lehtivihreäpitoisuuteen ja siten yhteyttämiseen. Rikillä on vaikutusta myös rypsin kukkimiseen. Rikin puutteessa kukinta voi häiriintyä ja kukinnot voivat olla epämuodostuneita. Rikin puutteessa litujen ja siementen lukumäärä vähenee, ja niiden koko pienenee. Rypsi ja rapsi ovat ravinteiden suhteen vaativia viljelykasveja, ja niiden ravinnetarpeisiin tulee kiinnittää vielä enemmän huomiota kuin viljoilla.

Rikkilannoitus tarvitaan vuosittain

Viljat tarvitsevat rikkilannoituksen vuosittain. Siksi kaikki YaraMila-lannoitteet sisältävät rikkiä. Kasvien vuosittainen rikintarve on noin 15-20 kg/ha. Katso videolta miltä rikinpuutosoireet näyttävät.