kesäkuuta 22, 2021

Yara tukee Pride-liikettä ja sen edustamia arvoja

Yaran logo on sateenkaaren väreissä kuluvalla viikolla.
Yara tukee Pride-liikettä ja sen edustamia arvoja
Yaran logo sateenkaaren väreissä kuluvalla viikolla.

Yara tukee Pride-liikettä ja sen edustamia arvoja. Tällä viikolla tuki näkyy sateenkaarenvärisenä logona Yaran omissa kanavissa.

Pride liike taistelee maailmanlaajuisesti ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta myös sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluville. Nämä ovat arvoja, joiden puolesta Yara liputtaa vahvasti.

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen sen kaikissa muodoissa ovat strategisia painopistealueita. Tavoitteena on myös osallistavan ja henkisesti turvallisen työympäristön rakentaminen.

Yara on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikissa toiminnoissaan ja toimitusketjussaan ja edellyttää oman henkilöstön, kumppanien ja toimittajien sitoutuvan ihmisoikeuksiin ja eettisiin periaatteisiin, joita kuvataan yrityksen Code of Conduct -ohjeessa. Ihmisoikeusrikkomuksille on toimintaperiaatteet ja prosessi.

Monimuotoisuus sisältää seuraavia osa-alueita: sukupuoli, rotu, ikä, kansallisuus, etnisyys, kieli, seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus.

Yarassa olemme valinneet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon mittareiksi mm. henkilöstön sukupuolijakauman, tasavertaisen palkitsemisen sekä naisten osuuden johtotehtävissä. Joustavat perhevapaat helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista edesautetaan mm. osaamisen kehittämisen, koulutuksen, henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun, perehdytyksen, palkkauksen ja palkitsemisen sekä  työskentelyolosuhteiden kautta.