kesäkuuta 30, 2021

Lannoitevuosi alkaa 1.7.2021

Lannoitteiden kysyntä maailmalla on vahvaa ja lannoitteiden hinnat ovat Euroopassa nousussa. Vuoden alusta alkanut lannoitteiden kova kysyntä on jatkunut vahvana. Pääravinteiden hinnat ovat kaksinkertaistuneet vuoden takaiseen nähden, jolloin hinnat olivat halvimmillaan moneen vuoteen. Nyt käynnistyvän lannoitevuoden hinnat nousevat keskimäärin 36 prosenttia verrattuna viime lannoitekauden poikkeuksellisen matalaan aloitushintaan. Ennusteiden valossa kysyntä jatkuu maailmalla edelleen vahvana.
Lannoitevuosi alkaa 1.7.2021
Lannoitevuosi alkaa 1.7.2021

“Lannoitteiden hintojen nousun taustalla on merkittävä kysynnän kasvu kaikkien pääravinteiden osalta. Maailmanlaajuinen tuotanto ei ole pystynyt vastaamaan kasvaneeseen kysyntään, mikä on jo koko kevään jatkuneen hinnannousun taustalla”, kuvaa Yaran kaupallinen johtaja Roland Westerberg.

Täsmälannoitus on osa kestävää maataloutta

Yaran teettämän kyselyn mukaan reilu 30 prosenttia viljelijöistä tekee kasvukauden aikaista lisälannoitusta. Täsmälannoitustyökaluja on käytössä noin 10 prosentilla suomalaisista tiloista, joten ravinteiden tehokkuuden parantamiselle ja viljelyn hiilijalanjäljen pienentämiselle on Suomessa potentiaalia. Yara toi markkinoille vuosi sitten satelliittipohjaisen täsmälannoitustyökalun Atfarmin, jonka avulla typpilannoitusta voidaan tarkentaa juuri niihin lohkon osiin, joissa kasvit sitä eniten tarvitsevat. Lähes 2000 maatilaa on jo ottanut Atfarm-palvelun käyttöön ja seurannut kasvustojen kehitystä sen avulla.

Atfarm-työkalua kehitetään edelleen yhteistyössä elintarviketeollisuuden keskeisten toimijoiden kanssa. Esimerkiksi Valion ja HK Scanin kanssa tehtävän yhteistyön tavoitteena on selvittää alkutuotannon hiilijalanjälkeä osana elintarvikkeiden hiilijalanjälkilaskentaa.

Tulevaisuuden tavoitteena hiilineutraalit lannoitteet

Yaran tulevaisuuden tavoitteena on tuottaa hiilineutraaleja lannoitteita. Hiilineutraaleissa typpilannoitteissa hyödynnetään vihreää vetyä, jonka valmistuksessa on käytetty fossiilitonta energiaa, kuten esimerkiksi aurinkoenergiaa, vesi- tai tuulivoimaa. Tällä hetkellä käynnissä on kolme pilottihanketta ja alustavien suunnitelmien mukaan ensimmäiset hiilineutraalit lannoitteet tulevat käyttöön vuonna 2024.

Yaran lannoitevalikoiman löydät tästä linkistä.

Yaran lannoitevalikoima ruotsiksi.

Lisätietoja: 

Roland Westerberg, kaupallinen johtaja, Yara Suomi Oy, puh. 050 325 8279
Tapio Lahti, johtava agronomi, Yara Suomi Oy, puh. 044 485 0727

Yara lyhyesti
Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristöratkaisujen tuottaja. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa. Siilinjärvellä sijaitsee myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos, josta saadaan maailman puhtainta fosfaattia lannoitteiden raaka-aineeksi. Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla kehitetään viljelyratkaisuja maanviljelyn kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Olemme osana suomalaista elintarvikeketjua tuottaneet lannoitteita 100 vuotta. Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkeä ja kokonaisuudessaan työllisyysvaikutus on reilu 4500 henkeä. www.yara.fi