tammikuuta 16, 2021

Fosforin puute aiheutti satovajeen

Yara Kotkaniemen öljykasvien lannoituskoe tehtiin kesällä 2020 hyväkuntoisessa runsasmultaisessa maassa, jossa kosteutta riittää pitkään. Lohkon satotasot ovat korkeita, mutta huononlaisen fosforitilan takia fosforilannoituksella saadaan suuria sadonlisiä. Tämän tapaiset satovajeet jäävät helposti huomaamatta ellei viljavuustutkimukseen tule perehdyttyä huolella ennen lannoituksen suunnittelua.


Kokeessa vertailtiin eri YaraMila lannoitteita kevätrapsilla ja tulos osoitti, että fosforilannoituksen lisääminen 7 kilosta 20 kiloon nosti satoa 300 kg/ha. Öljykasvien tonnihinnalla saadulla sadonlisällä on iso vaikutus kannattavuuteen. Kylvölannoitteen valinta ei aiheuta lisätyötä, ainoastaan lannoitteen hehtaarihinta muuttuu.

YaraMila Y 1 ja Y 3 hintaero oli laskentahetkellä tammikuu/2021, 150 typpikilon tasolla, 42 euroa/ha ja saadun lisäsadon arvo 123 €/ha. Valitsemalla paremmin pellon ravinnetarpeeseen sopivan lannoitteen viljelijä ansaitsi 81 €/ha enemmän. Samalla typen hyötysuhde parani 10 kg/ha.

Kevätöljykasvien kasvuun lähtöön kannattaa panostaa, koska nopea taimettuminen auttaa sekä rikkakasvien hallinnassa että taistelussa tuhohyönteisiä vastaan. Öljykasvien pienessä siemenessä on niukalti vararavintoa ja siksi ravinteita tulee olla maassa riittävästi heti taimettumisesta alkaen.