huhtikuuta 14, 2021

Ensimmäisen nurmisadon lannoitus lähestyy

Ensimmäinen nurmisato on määrällisesti suurin ja laadukkain sato. Tavoitteeksi kannattaa ottaa, että noin puolet vuoden nurmisadosta saadaan korjattua ensimmäisestä sadosta. Keväällä emme vielä tiedä minkälainen kesä on tulossa ja juuri siksi ensimmäiseen nurmisatoon kannattaa panostaa. Hyvä ensimmäinen sato varmistaa nurmirehun riittävyyden pitkälle talveen.
Ensimmäisen nurmisadon lannoitus lähestyy
Ensimmäisen nurmisadon lannoitus lähestyy

Riittävästi typpeä ensimmäiselle sadolle – huomioi seoksen lajikoostumus

Hyvä ja laadukas neljän tonnin nurmisato ottaa 110-120 kg typpeä ja 12 kg fosforia. Sekä nurmiheinäseosten että apilaseosten ensimmäisen sadon lannoitus tulee tehdä nurmiheinän typentarve huomioiden, sillä ensimmäisen nurmisadon määrästä ja laadusta ei tule tinkiä. Puhtaille nurmiheinäseoksille tulee käyttää 100 kg N/ha.

Apilapitoisten nurmiseosten ensimmäisen satovuoden lannoitusta voi alentaa 80 kg N/ha, mikäli apila on perustamisvaiheessa lähtenyt hyvin kasvuun. Jo toisen satovuoden apilanurmet kannattaa lannoittaa nurmiheinän typentarpeen mukaan eli 100 kg N/ha. Kotkaniemen nurmiseoskokeissa apilan jälkivaikutus seuraavana vuonna oli 8-10 kg N/ha, kun apilan osuus sadossa oli edellisenä vuonna 40-50 %. Apilan sitoman typen vapautuminen ajoittui lähelle ensimmäistä sadonkorjuuta ja siten myös apilanurmien ensimmäinen sato hyödyntää lannoitteen typpeä.

Turvaa nurmien fosforin saanti viileässä maassa

Neljän tonnin nurmisato ottaa 12 kg P/ha. Viileässä maassa maan omat fosforivarat ovat heikosti käyttökelpoisia ja siksi ensimmäisen sadon lannoitukseen tulee valita YaraMila Y-lannoite. Heikko fosforin saanti heikentää sadonmuodostusta, juurten kasvua ja paljastuu viimeistää rehuanalyyseissä alhaisena nurmirehun fosforipitoisuutena.

Käytä liete nurmien perustamiseen tai viljalle

Lietteen käyttö etenkin ensimmäisen sadon lannoitukseen aiheuttaa satotappioita, sillä sen ravinteet eivät ehdi mineralisoitua nopeaa kevätkasvua tukemaan. Siksi liete kannattaa käyttää nurmien perustamiseen tai viljoille, ei hyvien nurmilohkojen lannoitukseen.

Mikäli lietettä on pakko levittää ensimmäiselle sadolle, lietteen määrä ei tulisi ylittää 30 t/ha (50 kg N/ha). Lietteen ravinteet tulee aina täydentää YaraMila- tai YaraBela-lannoitteella (50 kg N/ha), joka varmistaa riittävän typen lisäksi myös rikin saannin. YaraMila- tai YaraBela-lannoitteella varmistetaan typen ja rikin riittävyys ja sitä kautta riittävä raakavalkuaispitoisuus.