toukokuuta 04, 2021

Laadukasta hevosheinää Yaran lannoitusohjelmilla

Hevosten rehuannoksesta jopa 80-100 % koostuu karkearehusta eli hevosheinästä ja siksi hevosheinän ruokinnalliseen laatuun ja kivennäis- ja hivenainekoostumukseen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Harrastehevosilla karkearehun prosenttiosuus on 80-100% ja ravihevosilla 50–60 %. Hevosheinän kivennäis- ja hivenainepitoisuuteen vaikuttaa nurmen kasvulle käytettävissä olevat ravinteet. Lannoittamattomassa nurmessa hevosheinän koostumus heijastaa maan ravinnevaroja, jolloin pitoisuudet jäävät alle hevosheinän laadulle asetetut tavoitetasojen.
Laadukasta hevosheinää Yaran lannoitusohjelmilla
Laadukasta hevosheinää Yaran lannoitusohjelmilla

Hevosheinän tuotannossa D-arvotavoitteena on 620–660 ja raakavalkuaisen pitoisuudessa tavoitellaan 100–200 g/kg ka. Myös kivennäis- ja hivenaineiden pitoisuuksille on asetettu tavoitteelliset arvot (kts. Yaran verkkosivuilta Laadukkaan hevosheinän tuotanto).

Tavoitteeseen päästään parhaiten kahden niiton taktiikalla ja tasapainoisella kasviravitsemuksella. Hevosheinän tavoitteellisen kivennäis- ja hivenainekoostumuksen voi varmistaa joko YaraMila Y Hiven – lannoitteilla (lannoitusohjelma 1) tai täydentämällä hivenainetarve kasvukauden aikana YaraVita-lehtilannoituksella (lannoitusohjelma 2).

Muista myös rikkakasvien torjunta! Rikkakasvien kivennäis- ja hivenainekoostumus poikkeaa huomattavasti nurmikasvien koostumuksesta ja osa rikkakasveista sisältää eläimelle haitallisia yhdisteitä.

Lannoitusohjelma 1: Rakeiset YaraMila-lannoitteet

(klikkaa avataksesi pdf:n)

Lannoitusohjelma 2: Rakeiset YaraMila-lannoitteet + YaraVita-lehtilannoitus

(klikkaa avataksesi pdf:n)

 

Hevoslaitumen lannoitus

Myös hevosten laitumet tulee lannoittaa ja rikkakasvintorjunnasta, hylkylaikkujen poistosta tulee huolehtia. (Kts. Hevoslaitumen lannoitus ja hoito.)

Hevoslaitumille valitaan sopiva YaraMila- tai YaraBela-lannoite maan viljavuustutkimuksen tulosten perusteella. Lannoitus tehdään jokaisen laidunnuksen jälkeen eli kun hevoset siirretään toiselle laitumella ja laitumen annetaan kasvaa seuraavaa laidunnuskertaa varten.

Varoaika lannoituksen jälkeen on kaksi viikkoa, jona aikana hevosia ei tule laiduntaa lannoitetulla lohkolla. Kokonaistyppimäärä jaetaan tasaisesti lannoituskertojen välillä esimerkiksi neljä lannoituskertaa, jolla jokaisella kerralla lannoitetaan 20–30 kg N/ha. Kaikkea typpeä ei tule lannoittaa kerralla ja hyvin korkeita kertalannoitusmääriä välttää.

Lannoitusohjelma 3: Hevoslaitumen lannoitus

(klikkaa avataksesi pdf:n)