syyskuuta 03, 2020

Yara investoi Uudenkaupungin tehtaalle 28 miljoonaa euroa

Yara investoi Uudenkaupungin toimipaikan uuteen raaka-ainevarastoon. Investoinnin arvo on reilu 28 miljoonaa euroa. Varsinainen rakentaminen alkaa vuonna 2021 ja varasto otetaan käyttöön kesällä 2022.
Yara Uudessakaupungissa uusi raaka-ainevarasto tulee käyttöön kesällä 2022.
Yara Uudessakaupungissa uusi raaka-ainevarasto tulee käyttöön kesällä 2022.

Uusi rakennus on kooltaan 100 x 75 metriä ja se korvaa vuonna 1965 käyttöönotetun varastorakennuksen. Työt käynnistyvät tänä syksynä vanhojen rakennusten purku- sekä maanrakennustöillä. Rakennustöiden yhteydessä uusitaan myös satamasta tulevat kuljettimet sekä varastosta lannoitetehtaalle menevät kuljettimet yhteensä noin kilometrin matkalta. Urakoitsijoiden kilpailutus on käynnistynyt.

”Uudenkaupungin tehtaiden kapasiteettia on kasvatettu merkittävästi viimeisten vuosien aikana ja uusi suurempi varastorakennus on toiminnan jatkumisen edellytys. Investointi on vahva osoitus siitä, että Uudenkaupungin toimipaikalla on myös tulevaisuudessa tärkeä rooli Yaran strategian toteuttamisessa”, toteaa tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.

Yara osallistuu toiminnallaan globaalien haasteiden, kuten kasvavan ruoantarpeen ja ilmaston lämpenemisen ratkaisemiseen. Yaran tuotteet ja ratkaisut tukevat viljelyn tuottavuutta ja edistävät kestävää kehitystä vähentämällä päästöjä sekä veden kulutusta. Tällä hetkellä Yaran lannoitteiden avulla ruokitaan satoja miljoonia ihmisiä ympäri maailmaa. Tähän linkittyy myös Uudenkaupungin tehtaan toiminta.

Yara on vuosina 2008-19 investoinut Suomeen yli miljardi euroa, josta Uuteenkaupunkiin 255 miljoonaa euroa. Investointien tavoitteena on parantaa turvallisuutta, tuottavuutta ja luotettavuutta. Merkittävimpiä viimeisiä investointeja ovat muun muassa Uudenkaupungin lannoitetehtaan laajennus. Tänä vuonna investointien kokonaissumma Uudessakaupungissa on noin 16 miljoonaa euroa. Suurimmat investoinnit ovat nyt alkava raaka-ainevarasto, materiaaliosaston uudet konttori- ja sosiaalitilat sekä lannoitetehtaan kiertovesialtaiden parannustyöt.

Lisätietoja:
Teija Kankaanpää, tehtaanjohtaja, Yara Uusikaupunki, puh. 050 568 6001

Yara lyhyesti
Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja. ​Yaran missio on maailman väestön ruokkiminen vastuullisesti ​ja planeettamme suojeleminen. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta, jotka sijaitsevat Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa. Siilinjärvellä sijaitsee myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos, josta saadaan maailman puhtainta fosfaattia lannoitteiden raaka-aineeksi. Yaran Kotkaniemen tutkimusasemalla kehitetään viljelyratkaisuja maanviljelyn kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi. Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkeä ja kokonaisuudessaan työllisyysvaikutus on reilu 4500 henkeä. Yara Suomen viennin arvo on noin 490 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 6% kemianteollisuuden kokonaisviennistä. Olemme osana suomalaista elintarvikeketjua tuottaneet lannoitteita lähes 100 vuotta.

Yara Uusikaupunki
Yaran Uudenkaupungin tehtaiden päätuotteita ovat lannoitteet ja typpihappo. Tehtaiden yhteydessä oleva syväsatama mahdollistaa merkittävän lannoiteviennin lähi- ja kaukomarkkinoille. Uudenkaupungin tehtaalla tuotetaan noin 1,3 miljoonaa tonnia NPK-lannoitteita vuodessa, joista 80 % menee vientiin. Uudenkaupungin tehdas työllistää suoraan noin 270 htv ja toimipaikan arvioitu kokonaistyöllisyysvaikutus on lähes 1000 htv.