joulukuuta 04, 2020

Biostimulanteista suojaa vihannes- ja marjakasveille

Tostaina 3.12. YaraLive Vihannes- ja marjakasvit -tietoiskussa aiheina olivat kasvien yleiset ravitsemukseen liittyvät kysymykset ja biostimulanttien tuomat mahdollisuudet.
YaraLive-tietoiskussa käsiteltiin 3.12. vihannes- ja marjakasveja.
YaraLive-tietoiskussa käsiteltiin 3.12. vihannes- ja marjakasveja.

Tietoiskussa Raija Roos kävi läpi, mitkä tekijät vaikuttavat kasvien kasvuun ja sadontuottoon ja samalla sadon laatuun. Myös yksittäisten ravinteiden merkitys ja vaikutus esimerkiksi satoon, laatuun, makuun ja happoisuuteen esiteltiinOsaan kasvutekijöistä voi viljelytoimin vaikuttaa. Onkin kannattavaa tunnistaa ja hoitaa kuntoon tekijä, joka rajoittaa viljelyssä satoa määrällisesti tai laadullisesti.  

Tietoiskussa esiteltiin myös viljavuuslukuja ja Yara Megalab -analyysien tuloksia. Suomen peltojen kalium- ja fosforiluvut ovat alentuneet 2000-luvulla. Yara Megalab -tuloksissa taas näkyi selvästi ravinnepuutoksia mansikalla touko-kesäkuun vaihteessa otetuissa näytteissä. 

Yksittäisen viljelylohkon sisällä on isojakin eroja esimerkiksi maalajin, kalium ja fosfori suhteen. On tärkeää ottaa huomioon niiden vaikutus viljelyyn ja lannoitukseen, ja tehdä tarvittavia korjauksia mahdollisuuksien mukaan.  

Tapio Lahti kertoi biostimulanttien asemasta EU:ssa ja kehityksen tämän hetken askelista. Esityksessä korostettiin biostimulanttien tehon todentamista tieteellisessä kirjallisuudessa ja nykyisen tutkimuksen suuntautumista biostimulanttien vaikutusmekanismeihin. 

Esityksessä tuotiin esille Yaran kaksi biostimulanttituotetta, YaraVita BIONUE ja YaraVita BIOTRAC. Tuotteet eroavat raaka-aineiden perusteella  YaraVita BIONUE on humushappopohjainen tuote, kun taas YaraVita BIOTRAC:in bioaktiiviset aineet puolestaan ovat merileväuutteesta. 

Kummankin tuotteen vaikutukset kasvustossa ovat samantyyppisiä. Ne parantavat ravinteiden hyödyntämistä ja auttavat kasveja selviämään ympäristöstressitekijöistä, kuten kuivuudesta, kylmyydestä ja märkyydestä. 

Kotimaisissa kenttäkokeissa ja käytännön viljelyssä biostimulanteilla on saatu positiivisia tuloksia viljakasveilla, nurmilla ja vihanneksilla. Sadonlisäykset ovat olleet viljoilla ja nurmilla 3–22 prosenttia ja vihanneskasveilla 10–15 prosenttia 

Biostimulantteja voidaan käyttää kaikille kasveille. Maan kautta annettuna käsittelyaika on ennen kylvöä tai heti kasvun alussa. Lehtilannoitteiden tapaan käytettynä käsittelyaika on kasvukaudella aina säästressin uhatessa tai osana kasvinsuojelu- ja lehtilannoitusohjelmaa. 

Pääsääntöisesti lähes kaikki Yaran tuotteet ovat saatavilla koko ajan, kuten esimerkiksi vesiliukoiset lannoitteetOsa tuotteista kuitenkin on tilausaikatuotteita. Saatavilla olevasta tuotevalikoimasta voit kysyä lähimmältä jälleenmyyjältäsi.