elokuuta 19, 2020

Varastofosforilannoitus tasoittamaan nurmivuosien negatiivisia fosforitaseita

Tasapainoinen kasviravitsemus on tehokkaan ravinteiden käytön lähtökohta. Jos nurmet kärsivät fosforin puutteesta, ei lannoitetyppeäkään käytetä tehokkaasti. Yara Kotkaniemen pitkäaikaisessa fosforikokeessa maan viljavuusfosforin aleneminen hyvästä välttävään nosti kuivana kasvukautena 2018 typpitasetta noin 30:stä yli 50:een eli ravinteet eivät ohjautuneet tehokkaasti sadonmuodostukseen.
Jos nurmet kärsivät fosforin puutteesta, ei lannoitetyppeäkään käytetä tehokkaasti.
Jos nurmet kärsivät fosforin puutteesta, ei lannoitetyppeäkään käytetä tehokkaasti.

Hyväsatoisilla nurmilla ovat fosforitaseet hyvässä-välttävässä maan viljavuusfosforiluokassa joka vuosi miinuksella 4– 23 kiloa fosforia hehtaarilla ympäristökorvauksen fosforilannoituksen enimmäismäärillä. Yhden nurmikierron aikana tyydyttävässä viljavuusfosforiluokassa fosforia poistuu jo 56 kiloa enemmän kuin lannoituksessa lisätään. Maan viljavuusfosforiluokan aleneminen välttävään aiheuttaa jo sadonalennuksia.  

Ympäristökorvauksen mahdollistamina keinoina nurmien fosforilannoituksesta huolehtimiseen ovat perustamisvaiheen riittävä fosforilannoitus sekä satotasokorjauksen käyttö vuosittaisen fosforilannoituksen mitoituksessa. 

Viime talven jälkeen nurmet ovat monin paikoin harvoja ja uusimistarvetta esiintyy aiempaa enemmän. Nurmet kannattaa uusia suojaviljaan keväällä ja hyödyntää mahdollisuus fosforin varastolannoitukseen.

Katso esimerkkejä Yaran nurmen perustamisvuoden lannoitusohjelmista.