kesäkuuta 25, 2020

Sateinen talvi huuhtoi maasta rikin – lisälannoituksella satovastetta

Sateisen talven jäljiltä on peltomaiden liukoisen typen ja rikin määrä ollut tänä keväänä alhainen. Tämä on näkynyt viljoilla rikinpuutteena kevyillä mailla ja erityisesti, jos lannoitteessa ei ole ollut rikkiä. Myös nurmilla voi esiintyä rikin puutosta. Nurmilla YaraVita THIOTRAC -lehtilannoitus on tänä vuonna tuonut merkittäviä sadonlisiä ensimmäiseen nurmisatoon. Nyt kannattaakin kiinnittää huomiota myös toisen nurmisadon rikkilannoitukseen.
Rikin puutetta ohralla
Rikin puutetta ohralla

Viljat

Rikin puutetta on ollut tavanomaista enemmän viljapelloilla tänä kesänä. Vilja ei pysty hyödyntämään typpeä, jos sillä ei ole rikkiä käytettävissään vähintään suhteessa 10:1 (typpi: rikki). Öljykasveilla vastaavan suhteen tulisi olla 5:1. Rikinpuutteen voi helposti sekoittaa typenpuutteeseen. Typen puute näkyy alimpien lehtien kellastumisena ja rikin puute nuorien lehtien vaaleana värinä. Tunnistamista vaikeuttaa lisäksi ankara kuivuus monin paikoin.

Kuvan  rikkikoe osoittaa, että rikin puute hidastaa kasvua merkittävästi. Vasemmalla on lannoittamaton ohraruutu, joka on ottanut maasta typpeä 19 kiloa hehtaarilta. Keskellä on rikittömällä lannoitteella lannoitettu ruutu, joka on ottanut typpeä 35 kiloa. Oikealla puolella oleva ruutu on saanut rikkiä 16 kiloa hehtaarille ja siihen on sitoutunut typpeä 65 kiloa hehtaarille. Typpimäärä on ollut molemmissa lannoitetuissa ruuduissa 150 kg/ha ja fosfori- ja kaliummäärä sama. Ilman rikkiä kasvusto on jäänyt lähes puolta pienemmäksi.

Lannoitusta suunniteltaessa on käytännössä aina varmistettava, että ainakin kylvölannoitteessa on rikkiä riittävästi. YaraBela SULFAN (26-0-0-14) sopii kasvukauden aikaiseen rikin lisälannoitukseen, mutta rikin puute saattaa kehittyä pahaksi jo ennen lisälannoitusaikaa. YaraVita THIOTRAC annettuna 5 litraa hehtaarille on hyvä lisä, kun viljoille halutaan lisärikkiä ruiskuttamalla. Se kannattaa antaa seoksena Yara TYPPILIUOS kanssa 30 l/ha + 200 litraa vettä. Lisälannoitus tehdään yöaikaan ja helteellä ruiskuttamista on syytä välttää.

Lannoita nurmet heti niiton jälkeen ja varmista rikki myös toisen sadon lannoituksessa

Nurmet kannattaa lannoittaa heti niiton jälkeen myös kuivissa oloissa. YaraMila- ja YaraBela -lannoitteiden ravinteet liukenevat hyvin kuivissa oloissa, säilyvät juuristovyöhykkeellä ja tukevat kasvuun lähtöä. Kuivissa oloissa karjanlannan ravinteiden mineralisoituminen on hidasta ja mineraalilannoitteiden merkitys korostuu. Karjanlantaa ei kannata kuivissa oloissa käyttää parhaille ja satoisimmille nurmilohkoille.

YaraMila- ja YaraBela-lannoitteet sisältävät 3–4 % rikkiä, joka normaalina vuotena  riittää hyvän nurmisadon tuottamiseen. Karjanlantaa käytettäessä tulee rikistä huolehtia erityisesti,  sillä karjanlannan rikistä vain noin 17 % on kasveille käyttökelpoista eikä täydennyslannoituksen sisältämä rikki välttämättä riitä kasvin tarpeisiin. Tänä vuonna kannattaakin varmistaa hyvä toinen sato YaraVita THIOTRAC 5 l/ha lehtilannoituksella.