kesäkuuta 05, 2020

Nurmien toisen lannoituksen merkitys korostuu tänä vuonna

Toisen nurmisadon merkitys korostuu viileän alkukevään ja hitaan nurmien kasvuunlähdön myötä. Riittävällä lisälannoituksella varmistetaan laadukas sato ja mahdollistetaan myös parempi kolmannen sadon suunnittelu.
Varmista riittävä typpilannoitus toiseenkin satoon.
Varmista riittävä typpilannoitus toiseenkin satoon.

Toisen nurmisadon merkitys korostuu viileän alkukevään ja hitaan nurmien kasvuunlähdön myötä. Siksi toisen sadon lannoituksessa tulee antaa parhaat edellytykset suurelle ja hyvälaatuiselle nurmisadolle. Nämä luodaan, kun typpilannoitus on riittävä (100 kg N/ha) ja siitä maksimissaan puolet annetaan karjanlantana. Suurempi osuus alentaisi merkittäväsi sadon määrää ja laatua. On myös muistettava, että karjanlannan ravinteiden mineralisoituminen vaatii lämmön lisäksi riittävää maan kosteutta. Kuivassa maassa mineralisoituminen on hitaampaa.

Viime talven kokemuksia ajatellen huomio kannattaa kiinnittää myös riittävän aikaisin tehtyyn kolmanteen niittoon ja pyrkiä varmistamaan riittävä karaistumisaika nurmille. Hidas kevätkasvu viivästyttää ensimmäisen sadon niittoa koko maassa, joten panostaminen toiseen satoon mahdollistaa paremmin myös kolmannen sadon niittoajankohdan suunnittelun.

Suuren nurmisadon edellytykset luodaan lannoittamalla toinen sato joko YaraMila Y tai YaraMila NK -lannoitteilla, joilla on saavutettu kaistakokeissa korkeampia satoja pelkkään typpilannoitukseen verrattuna. Lannoitevalikoimassa on myös tarjolla YaraMila Y4 Hiven, joka on oivallinen valinta turvaamaan suuri ja hyvälaatuinen nurmirehu sivu- ja hivenravinneköyhillä mailla.

Jos maan viljavuuskalium on korkea, YaraBela Suomensalpietari on hyvä vaihtoehto. Lietteen täydennyslannoitukseen on mahdollisuus valita myös YaraBela Seleenisalpietari. Typpeä kannattaa käyttää heinänurmille 100 kg N/ha. Apilanurmille toisen lannoituksen typpimäärää voi olla alhaisempi, eli noin 80 kg N/ha. Kun nurmirehun apilapitoisuus on sopiva, nurmiheinät ovat kuiva-ainesadosta 80–85 prosenttia. Riittävällä typpilannoituksella tuetaan nurmiheinien sadonmuodostusta monilajisissa seoksissa.

Hyvää ja laadukasta nurmisatoa tavoiteltaessa kannattaa muistaa myös YaraVita-lehtilannoitteet. YaraVita-käsittelyillä varmistetaan suuren toisen sadon optimaalinen kivennäis- ja hivenainepitoisuus, mikä helpottaa ruokinnan suunnittelua talvella. Etenkin kuivina kesinä YaraVita Thiotrac 5 l/ha + YaraVita Amazinc tai YaraVita Mancozin 1 l/ha käsittelyillä on saavutettu sadonlisän ja parantuneen laadun lisäksi tehostunut typenkäyttö.

Tutustu alla tällä hetkellä myynnissä oleviin tuotteisiin.