tammikuuta 14, 2020

Yaran Siilinjärven kaivos siirtyy tulevaisuuden toimintamalliin – digitalisaatio ja jatkuva kehitys uuden mallin ydin

Yara Suomen Siilinjärven kaivos siirtyy uuteen toimintamalliin, kun nykyinen kaivospalvelusopimus päättyy kahden vuoden kuluttua. Siihen asti toiminta jatkuu nykymallilla.

Uudessa, allianssityyppisessä toimintamallissa kaivoksen omistaja Yara ja sen kaivospalveluista vastaava toimija kehittävät, suunnittelevat ja johtavat päivittäistä toimintaa tiiviissä yhteistyössä. Toiminnan ytimessä ovat jatkuva kehitys ja molempien toimijoiden osaamisen hyödyntäminen.

Yaran Siilinjärven kaivoksen kaivospalvelut on kilpailutettu kymmenen vuoden välein, ja nykyinen sopimuskausi päättyy vuoden 2021 lopussa. Monipuolisen kokonaisarvioinnin jälkeen allianssikumppaniksi valittiin kotimainen perheyritys Tapojärvi Oy. Sopimuksen kesto on kymmenen vuotta ja se kattaa mm. poraukset, lastaukset ja kuljetukset kaivosalueella.

Nykyisin kaivospalveluita tuottaa E. Hartikainen Oy. Toiminta jatkuu sen osalta entisellään vuoden 2021 loppuun asti. Vuoden 2021 lopulla vanha ja uusi toimija tulevat toimimaan osin rinnakkain, kun uusi organisaatio valmistautuu ottamaan vastuun toiminnasta.

Toiminnan jatkuva parantaminen yhteistyössä

Muutoksen taustalla on kaivostoimialan murros, joka tuo kaivoksille seuraavien 5–10 vuoden aikana entistä vahvemmin muun muassa erilaiset digitaaliset ratkaisut kuten etäoperoinnin ja myöhemmin myös ajoneuvoautomaation.

”Siirrymme uuteen toimintamalliin, koska se antaa meille parhaat edellytykset kehittää ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin”, sanoo Yaran Siilinjärven kaivoksen johtaja Antti Savolainen.

”Haluamme jatkuvasti parantaa toimintamme turvallisuutta ja tuottavuutta. Uudessa mallissa pystymme yhdistämään kahden osaavan organisaation kokemuksen ja kyvyt saavuttaaksemme tavoitteemme.”

Työtä ja toimintaa pitkälle tulevaisuuteen

Siilinjärven kaivoksen toiminta tulee jatkumaan entisessä laajuudessaan ja kaivospalveluihin tarvitaan tulevaisuudessakin osaavaa työvoimaa entistä monipuolisempiin työtehtäviin.

”Olemme erittäin iloisia Yaran kumppanuudesta, ja alamme valmistautua siihen heti. Työntekijöiden rekrytoinnin päävaihe ajoittuu 2021 jälkipuoliskolle. Siilinjärven kaivospalveluihin on luvassa mielenkiintoisia työnkuvia ja tehtäviä”, sanoo Tapojärvi Oy:n operatiivinen johtaja Martti Kaikkonen.

Yaran Siilinjärven kaivoksen nykyisin tunnetut malmivarat mahdollistavat kaivostoiminnan jatkumisen vuoteen 2035. Yaran perustama Tulevaisuudessakin leipää -hanke (Tule) selvittää toiminnan jatkumisen mahdollisuuksia vuoden 2035 jälkeen. Toiminnan jatkuminen Siilinjärvellä vaatii uusia malmivaroja, ja siksi Yara on käynnistänyt uusien malmivarojen kartoitukset.

”Tavoitteemme on, että toiminta voisi jatkua vielä pitkälle tulevaisuuteen ja voisimme olla edelleen mukana rakentamassa elinvoimaista Siilinjärveä”, sanoo Savolainen.


Lisätietoja:
Antti Savolainen, kaivoksenjohtaja, Yara Siilinjärvi, puh. 050 441 2083
Martti Kaikkonen, operatiivinen johtaja, puh. 0400 319 812

 

Tapojärvi
Tapojärvi Oy on kaivos- ja tehdaspalveluiden erikoisosaaja. Yhtiöllä on vuosikymmenten kokemus kaivospalveluiden tuottamisesta turvallisesti, laadukkaasti ja kannattavasti. Tapojärvi toimii tällä hetkellä useilla kaivoksilla kiinteänä osana tuotantoa. Yritys tekee jatkuvaa kehitys- ja tutkimustyötä kaivos- ja teollisuusalan kehittämiseksi. Tapojärvellä työskentelee 500 työntekijää.

Yara
Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristönsuojelutuotteiden toimittaja. Suomessa Yaralla on kolme tuotantolaitosta: Uudessakaupungissa, Kokkolassa ja Siilinjärvellä, jossa toimii myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos. Työllistämme Suomessa suoraan 900 henkeä ja työllisyysvaikutus on reilu 4500 htv. Yara on investoinut Suomeen noin miljardi euroa.
Yara Siilinjärven päätuotteita ovat lannoitteet ja fosforihappo. Kaivoksesta saadaan maailman puhtainta fosfaattia, josta irrotetaan fosforia lannoitteiden raaka-aineeksi. Toimipaikalla valmistetut lannoitteet käytetään pääosin kotimaan peltoviljelyssä ja metsien lannoituksessa. Yara on Kuopion alueella merkittävä ja Siilinjärvellä suurin teollinen työnantaja. Urakoitsijat mukaan lukien Siilinjärven toimipaikalla työskentelee päivittäin 750 henkilöä ja toimipaikan työllisyysvaikutus on reilu 2500 henkilötyövuotta. www.yara.fi