Valmistautuminen työhön Yara Uudessakaupungissa

Perehdy alla oleviin yritysten sekä heidän työntekijöiden ohjeisiin. Oheiset tiedot tulee olla huolellisesti täytetty ja toimitettu Yaralle ennen työn aloittamista työmaalla. Toukokuun 2024 vuosihuoltoa varten päivitetyt perehdytysmateriaalit löytyvät nyt kumppaneiden verkkoalustalta.

OHJEET YRITYKSILLE: Vähimmäisvaatimukset

1. Tilaajavastuulain velvoitteet (1233/2006) ja vakuutukset

 1. Yrityksen tulee liittyä Luotettava Kumppani- palveluun (www.vastuugroup.fi), josta Yara voi noutaa raportin ja seurata ajantasaista tietoa tilaajavastuulain velvoitteiden suorittamisesta.
  • Mikäli urakoitsija on estynyt käyttämästä Luotettava Kumppani-palvelua, on sen toimitettava Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset liitteen 14 (Word) >>  mukaisesti Yaran kaupalliselle vastuuhenkilölle.
 2. Yara edellyttää toimittajiltaan 2.000.000 EUR vastuuvakuutusta, joka toimitetaan sopimuksen kaupalliselle vastuuhenkilölle.
 3. Mikäli urakoitsija on ulkomaalainen, sen täytyy täyttää seuraavat edellytykset.
  Ulkomaalaisella yrityksellä oltava lisäksi:
  • Virallinen edustaja Suomessa, mikäli yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa.
  • Ulkomaalaisten yritysten tulee asettaa Lähetetyn työntekijän edustaja, mikäli työnkesto ylittää yli 10 työpäivää 4 kuukauden sisällä. 
  • Lähetettyjen työntekijöiden osalta lähetetyn työntekijän todistus (A1 tai E101-todistus).
  • Kolmannen maan kansalaisilla oleskelulupa sekä maassa oleskeluun tarvittava tieto (passikopio, selvitys työehdoista sekä A1 tai E101- lomake).
  • Työterveyshuoltosopimus Suomeen
  • Sähköinen ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Suomeen työsuojeluviranomaiselle

Lisäksi työmaalla työskentelevällä henkilöllä tulee olla kuvallinen tunnistekortti, josta ilmenee työntekijän nimi, työnantaja sekä suomalainen veronumero.

Lisätietoa Tilaajavastuulaista (linkki) >>

Lisätietoa veronumeron hakemisesta ulkomaalaiselle työntekijälle (linkki) >>

2. Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus, Yara Uusikaupunki on rakennustyömaa

Verottajan vaatiman rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi urakoitsijan tulee täyttää ja pitää ajan tasalla työntekijätiedot Yaran käyttämässä Zeroni-urakoitsijanhallintajärjestelmässä. Yara antaa käyttöoikeuden Zeroniin sovitulle urakoitsijan hallintayhteyshenkilölle, joka pääsee kirjautumaan järjestelmään ja täyttää sinne työntekijöidensä tiedot sekä aliurakoitsijansa ja niiden työntekijöiden tiedot. Urakoitsijan ja aliurakoitsijan Luotettava Kumppani -palvelussa olevan raportin täytyy olla kunnossa, jotta tiedot voi syöttää Zeroniin. Kulkuavaimen voi saada vain sellainen henkilö, jonka tiedot löytyvät Zeronista. Tarkemmat ohjeet tietojen viemiseen järjestelmään ovat oheisessa liitteessä 14 (Word) >>

Mikäli yritykselläsi ei ole Zeroni-tunnusta, ota yhteyttä Yara Suomen hankintaosastoon. Yhteystiedot löydät Ohjeita urakoitsijoille ja palveluntoimittajille -etusivulta (Urakoitsijan hallinta, sopimukset) >>

3. Aliurakoitsijoiden hyväksyttäminen

Mikäli urakoitsija aikoo käyttää työmaalla aliurakoitsijoita, ne pitää hyväksyttää Yaralla täyttämällä oheinen liite 14.4 (word) >>. Lomake lähetetään sopimuksen kaupalliselle vastuuhenkilölle ja kyseisen aliurakoitsijan hyväksymisestä tulee viesti paluupostissa.

4. Kulunvalvonta

 • Yrityksen tulee huolehtia, että työntekijätiedot ovat oikealla Yaran työmaalla Zeronissa. Yrityksen Zeroni-vastuuhenkilö tarkastaa viimeistään kolme työpäivää ennen töiden aloittamista, että töihin tulevat henkilöt ovat suorittaneet työmaahan liittyvät koulutukset (=työmaalupa kunnossa) ja kulunvalvonta-avaimet voidaan perustaa henkilöille.
 • Avaimet ovat noudettavissa yrityskohtaisesti konttorin aulan vartijakopista sovittuna ajankohtana tai viimeistään työn aloituspäivänä. Vartija on paikalla 24/7.
 • Avaimet palautetaan töiden päätyttyä vartijalle tai merkittyyn postilaatikkoon autoportin (portti 11) vieressä.

 

5. Ajolupa

Ajoluvat määritellään tapauskohtaisesti ja kulkuavaimeen määritellään tarvittavat oikeudet. Mikäli henkilö tarvitsee ajolupaa tehdasalueelle, ole yhteydessä Yaran tekniseen yhteyshenkilöön.

 

6. Työmaan turvallisuussuunnitelma vuosihuollossa

Toimittajan on toimitettava työmaan turvallisuussuunnitelma viimeistään kaksi viikkoa ennen töiden aloittamista. Turvallisuussuunnitelman voi laatia käyttämällä linkin takaa löytyvää valmista pohjaa. Turvallisuussuunnitelma toimitetaan sähköpostitse Uudenkaupungin toimipaikalla seuraaville henkilölle: Santtu Toivonen, Emilia Lehto & Rauno Lanne (Sähköpostit muotoa etunimi.sukunimi@yara.com)

Tilaaja voi edellyttää työstä myös erillistä riskientarkastelua, joka tehdään Yaran riskientarkastelupohjalle yhteistyössä yaralaisen yhteyshenkilön kanssa.

 

 

OHJEET YRITYKSEN TYÖNTEKIJÖILLE:
Vähimmäisvaatimukset ja turvallisuuskoulutukset

 1. Voimassaoleva kansallinen työturvallisuuskortti
 2. Kuvallinen tunnistekortti, jossa
  • Valokuva
  • Suomalainen rekisteröity veronumero
  • Työnantajan tiedot
 3. Voimassaoleva henkilötodistus
 4. Voimassaolevat turvallisuuskoulutukset