Vastuullisten hankintojen toimintaperiaatteet ja Yaran arvot

Toimittajiemme tulee noudattaa lakeja ja asetuksia sekä Yaran vastuullisten hankintojen toimintaperiaatteita ja liiketoimintakumppanien eettisiä ohjeita.

Yara Suomi, Uudenkaupungin tehtaat hankkii palveluita ja tuotteita sadoilta eri toimittajalta niin paikallisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Hankimme myös raaka-aineita kuten kemikaaleja, energiaa ja polttoaineita. Tämän lisäksi hankimme merkittävässä määrin prosessilaitteita ja niiden varaosia sekä palveluita kunnossapitoa ja tuotantotoimintaamme varten.

Noudatamme yrityksessämme Yaran hankintapolitiikkaa, joka määrittelee hankintatoimintaan liittyvät toimintaperiaatteet. Hankintapolitiikka määrittelee esimerkiksi kilpailutuksen periaatteet, toimittajan valintakriteerit sekä toimittajan hallintaan liittyvät toimintaperiaatteet sopimuskauden aikana.

Taataksemme materiaalien ja palveluiden vastuullisen hankinnan suoritamme toimittajillemme esivalintaprosessin ennen kuin yhteistyösopimusta voidaan tehdä

Esivalintaprosessissa arvioimme toimittajiemme talous-, turvallisuus-, ympäristö-, vastuullisuus- sekä muita ennalta määriteltyjä näkökohtia. Auditoimme toimittajiamme niin turvallisuus-, laatu- kuin eettisyysnäkökohdistakin. Ennen toimittajan valintaa suoritamme myös eettisyysselvityksiä taataksemme toimittajan vastuullisuuden. Lue lisää: Supplier requirements >>

Kaikki Yaran toimittajat sitoutuvat sopimuksessa Yaran määrittelemiin liiketoiminnan eettisiin ohjeisiin (suomenkielinen ohje, Code of Conduct for Business Partners (pdf) >>). Näiden eettisten ohjeiden tarkoituksena on varmistaa, että yritys täyttää kaikki rehellisen yritystoiminnan lakisääteiset velvoitteet ja standardit sekä määrittelee myös odotetut liiketoimintastandardit, joita Yara odottaa toimittajiensa noudattavan.

Sitoudumme eettisten ohjeiden mukaan arvoihimme, joita ovat kunnianhimo, uteliaisuus, yhteistyö ja luotettavuus. Henkilöstömme kunnioittaa toisiaan sekä toimittajiamme. Velvoitamme samanlaista käyttäytymistä myös toimittajiltamme. Päihteiden osalta Yaralla on nollatoleranssi. Suoritamme testauksia satunnaisesti, tai mikäli on epäily väärinkäytöksestä.

Yara pyrkii tekemään kaikkien toimittajien kanssa oikeudenmukaisia sopimuksia, jotka perustuvat johdonmukaisiin ehtoihin. Siksi yrityksemme politiikkana on, että kaikkien toimittajasopimusten tulisi perustua ostoehtoihimme (avaa tästä, General Terms and Conditions of Purchase (GTC) >>) tai muihin Yaran ennalta määrittelemiin ehtoihin.

Vastuullisten hankintojen toimintaperiaatteet

Yara on julkaissut vastuullisten hankintojen toimintaperiaatteet vuonna 2022. Toimintaperiaatteiden tarkoituksena on kertoa Yaran näkemyksistä vastuullisesta hankinnasta sekä määrittää, mitä Yara odottaa toimittajiltaan ja mitä toimittajat voivat odottaa Yaralta. Tärkein tavoite on parantaa arvoketjumme läpinäkyvyyttä ja kestävyyttä yhteistyön, tietojen jakamisen ja molemminpuolisen jatkuvan parantamisen avulla.

Yara on valinnut EcoVadis-nimisen kansainvälisen riippumattoman yhtiön arvioimaan toimittajiemme vastuullisuutta voidaksemme luoda toimitusketjuun läpinäkyvyyttä ja parantaaksemme toimintaamme yhteistyössä toimittajien kanssaan. Yaran tavoitteena on, että vastuullisuusarvioinnit kattavat 80 prosenttia kaikista ostoistamme vuoteen 2025 mennessä.

Vastuullisen hankinnan toimintaperiaatteet täydentävät liiketoimintakumppanien Code of Conduct for Business Partners -ohjeistuksessa annettuja perusperiaatteita. Toimintaperiaatteessa kiinnitetään erityistä huomiota seuraaviin aihealueisiin: ilmastonmuutos, energia, kiertotalous, vesien hallinta, terveys ja turvallisuus, ihmisoikeudet ja työolosuhteet, liiketoiminnan eettisyys, sekä monimuotoisuus, oikeudenmukaisuus ja osallistaminen.

Tutustu Yaran vastuullisten hankintojen toimintaperiaatteisiin (Sustainable Procurement Policy) >>

Tutustu Yara Suomen vastuullisuustoimintaan >>