Tehtaat ja kaivos

Toimipaikalla on fosfaattikaivoksen lisäksi neljä eri tuotantolaitosta – lannoitetehdas, fosforihappotehdas, typpihappotehdas ja rikkihappotehdas. Kaivoksen päätuote on apatiittirikaste. Tehtailla valmistuu lannoitteita maatalouteen, fosforihappoa lannoite- ja rehuteollisuuteen sekä rikkihappoa ja typpihappoa lannoitteiden raaka-aineiksi. Lisäksi tehtailla tuotetaan ammoniumnitraattiliuosta louhosräjähteiden raaka-aineeksi.

Siilinjärven kaivos

Tehtaiden tuotantokapasiteetti tonnia / vuosi
Rikkihappo 800 000
Fosforihappo 300 000
Typpihappo 150 000
Lannoitteet 500 000
Ammoniumnitraattiliuos 85 000

Kaivosalueella on kaksi käytössä olevaa louhosta – Särkijärven päälouhos ja Jaakonlammen louhos – sekä rikastamo, jossa malmista erotetaan fosfaatti.

Kaivoksen tuotantomäärät tonnia/vuosi
Kokonaislouhinta 20 000 000 – 30 000 000
Malmin louhinta 11 000 000
Apatiittirikaste 1 000 000

Sivutuotteet

Päätuotteiden lisäksi tuotannossa syntyy sivutuotteita, joita hyödynnetään monipuolisesti:

 • Sivukivi: Malmilouhinnassa syntyvää sivukiveä hyödynnetään maanrakennuksessa. 
 • Biotiitti ja kalsiitti: Rikastusprosessissa erotetaan myös biotiittia ja kalkkia, joita  käytetään muun muassa maataloudessa maanparannusaineina.
 • Kipsi: Fosforihappotuotannossa syntyvää kipsiä käytetään maanparannusaineena ja vesiensuojelussa. 
 • Pasute: Rikkihappotuotannossa syntyvää pasutetta (rautaoksidia) käytetään sementti- ja terästeollisuuden raaka-aineena. 
 • Fluoripiihappo: Fosforihappotuotannossa syntyvä fluoripiihappo käytetään alumiinin valmistuksessa raaka-aineena.
 • Prosessilämpö: Tehtaiden prosessilämpöä hyödynnetään omalla voimalaitoksella, jossa tuotetaan sähköenergiaa omaan käyttöön ja hyödynnetään kaukolämpönä Siilinjärven taajamassa. 

Siilinjärven mineraaliesiintymä

Yaran Siilinjärven kaivos on EU-alueen ainoa fosfaattikaivos. Mineraaliesiintymän ikä on noin 2600 miljoonaa vuotta. Se on yksi vanhimmista karbonatiittiesiintymistä maailmassa. Esiintymän pituus on noin 14 kilometriä ja se on enimmillään 900 metriä leveä. Esiintymän tunnettu syvyys on enimmillään 800 metriä.

Lue lisää

Kuljetukset

Tuotteita ja raaka-aineita kuljetetaan rauta- ja maanteitse. Laivakuljetukset Saimaan kanavan kautta on toistaiseksi keskeytetty.

Rautatiekuljetukset 2 000 000 tonnia
Maantiekuljetukset 500 000 tonnia
Laivakuljetukset 130 000 tonnia

Lannoitteita toimitetaan sekä kotimaan tarpeisiin että vientiin. Tärkeimmät vientimaat ovat Ruotsi, Tanska, Puola sekä Baltian maat. 

Työllisyysvaikutus

Yara on Kuopion alueella merkittävä ja Siilinjärvellä suurin teollinen työnantaja. Yara Siilinjärven toimipaikka työllistää välittömästi noin 400 henkilöä ja​ toimipaikan arvioitu kokonaistyöllisyysvaikutus ​on reilu 2200 henkilötyövuotta. Urakoitsijat mukaan lukien toimipaikalla työskentelee päivittäin yli 700 henkilöä. Arvioitu tulovaikutus on noin 400 henkilötyövuotta.

Välillinen työllisyysvaikutus ja tulovaikutus perustuvat KPMGn tekemään mallinnukseen. Tulovaikutus kuvaa työllisyysvaikutusta, joka syntyy kun suoraan ja välillisesti työllistetyt ihmiset ostavat ansaitsemillaan rahoilla tuotteita ja palveluita. 

Katso Yaran avoimet työpaikat

 

Vastuullisuus

Yara Siilinjärven toiminta on sertifioitu ja DNV (Det Norske Veritas) on myöntänyt Yaralle seuraavat sertifikaatit:

 • ISO 9001 (Laatu)
 • ISO 14001 (Ympäristö)
 • ISO 45001 (Työterveys- ja turvallisuus)
 • ISO 50001 (Energiatehokkuus)

Yara on lisäksi sitoutunut seuraaviin ohjelmiin:

Lue lisää ympäristötyöstämme 

 

Sidosryhmäyhteistyö

Yara tekee yhteistyötä mm. viranomaisten, Siilinjärven kunnan, lähialueen asukkaiden ja muiden lähialueen toimijoiden kanssa. Yara on perustanut toimintaympäristön yhteistoimintaryhmän sekä naapurustojen alueryhmät vuoropuhelun lisäämiseksi tärkeiden sidosryhmien kanssa. Olemme myös läsnä sosiaalisessa mediassa, missä käymme vuoropuhelua sidosryhmien kanssa Yara Siilinjärven Facebook-kanavalla sekä mm. Yara Suomen LinkedIn-kanavalla. Videomateriaalimme löytyvät Yara Suomen YouTube-kanavalta Yara Siilinjärven soittolistalta. Toimipaikan avoimet ovet tai muu yleisötapahtuma pyritään järjestämään kerran vuodessa.

Juttutupa Siilinjärven keskustassa

Toukokuussa 2023 avattiin Juttutupa Siilinjärven torin kupeeseen osoitteeseen Toritie 8−10. Juttutupa on rento kohtaamispaikka, jonne kuntalaiset voivat poiketa keskustelemaan Yaran toimintaan liittyvistä kysymyksistä ja toiveista. Tupa on avoinna keskiviikkoisin klo 14−18.

Juttutuvan tulevia teemoja:

 • 27.9. Turvallisuus: Asiantuntijana HESQ Manager Kari Koistinen.
 • 4.10. Rikkihappotuotanto uudistuu: Asiantuntijoina Production Manager Mikko Jaakkonen ja Project Engineer Timo Koponen.
 • 11.10. Toimipaikan historia: Asiantuntijoina pitkäaikaiset työntekijämme, tiedottaja Anneli Simonen ja kiinteistöhankintapäällikkö Ilpo Pöyhönen.
 • 18.10. Vapaata keskustelua 
 • 25.10. Louhos ja rikastamo, apatiitista fosforihapoksi: Asiantuntijoina Production Manager Tuomas Girsén ja Open Pit Manager Matti Permi.

Avviisi-uutislehti

Julkaisemme lisäksi Avviisi-uutislehteä, joka jaetaan postitse siilinjärveläisiin kotitalouksiin. Lue tästä:

2/2023 Siilinjärven toimipaikan Avviisi-uutislehti (pdf) >>

1/2023 Siilinjärven toimipaikan Avviisi-uutislehti (pdf) >>

2/2022 Siilinjärven toimipaikan Avviisi-uutislehti (pdf) >>

1/2022 Siilinjärven toimipaikan Avviisi-uutislehti (pdf) >>

2/2021 Siilinjärven toimipaikan Avviisi-uutislehti (pdf) >>

1/2021 Siilinjärven toimipaikan Avviisi-uutislehti (pdf) >>

31.3.2021 Liiteartikkeli Uutis-Jousen suurjakelunumerossa, yhteistyössä Tapojärvi Oy (pdf) >>

2/2020 Siilinjärven toimipaikan Avviisi-uutislehti (pdf) >>

1/2020  Siilinjärven toimipaikan Avviisi-uutislehti (pdf) >>

2/2019  Siilinjärven toimipaikan Avviisi-uutislehti (pdf) >>

1/2019  Siilinjärven toimipaikan Avviisi-uutislehti (pdf) >>

 

 

Tuomas Girsén
Tuomas Girsén
Tehtaanjohtaja
Antti Savolainen
Antti Savolainen
Kaivoksenjohtaja