Valmistautuminen työhön Yara Siilinjärvellä

Perehdy alla oleviin ohjeisiin, jotka koskevat yrityksiä ja heidän työntekijöitään. Oheiset lomakkeet tulee olla huolellisesti täytetty ja toimitettu Yaralle ennen työn aloittamista työmaalla. Kesäkuun 2023 vuosihuoltoja varten päivitetyt perehdytysmateriaalit löytyvät nyt kumppaneiden verkkoalustalta.

OHJEET YRITYKSILLE: Vähimmäisvaatimukset

1. Tilaajavastuulain velvoitteet (1233/2006) ja vakuutukset

 1. Yrityksen tulee liittyä Luotettava Kumppani- palveluun (www.vastuugroup.fi), josta Yara voi noutaa raportin ja seurata ajantasaista tietoa tilaajavastuulain velvoitteiden suorittamisesta.
  • Mikäli urakoitsija on estynyt käyttämästä Luotettava Kumppani-palvelua, on sen toimitettava Tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset liitteen 14 (Word) >>  mukaisesti Yaran kaupalliselle vastuuhenkilölle.
 2. Yara edellyttää toimittajiltaan 2.000.000 EUR vastuuvakuutusta, joka toimitetaan sopimuksen kaupalliselle vastuuhenkilölle.
 3. Mikäli urakoitsija on ulkomaalainen, sen täytyy täyttää seuraavat edellytykset.
  Ulkomaalaisella yrityksellä oltava lisäksi:
  • Virallinen edustaja Suomessa, mikäli yrityksellä ei ole kiinteää toimipaikkaa Suomessa.
  • Ulkomaalaisten yritysten tulee asettaa Lähetetyn työntekijän edustaja, mikäli työnkesto ylittää yli 10 työpäivää 4 kuukauden sisällä. 
  • Lähetettyjen työntekijöiden osalta lähetetyn työntekijän todistus (A1 tai E101-todistus).
  • Kolmannen maan kansalaisilla oleskelulupa sekä maassa oleskeluun tarvittava tieto (passikopio, selvitys työehdoista sekä A1 tai E101- lomake).
  • Työterveyshuoltosopimus Suomeen
  • Sähköinen ilmoitus työntekijöiden lähettämisestä Suomeen työsuojeluviranomaiselle

Lisäksi työmaalla työskentelevällä henkilöllä tulee olla kuvallinen tunnistekortti, josta ilmenee työntekijän nimi, työnantaja sekä suomalainen veronumero.

Lisätietoa Tilaajavastuulaista (linkki) >>

Lisätietoa veronumeron hakemisesta ulkomaalaiselle työntekijälle (linkki) >>

2. Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus, Yara Siilinjärvi on rakennustyömaa

Verottajan vaatiman rakentamiseen liittyvän tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi urakoitsijan tulee täyttää ja pitää ajan tasalla työntekijätiedot Yaran käyttämässä Zeroni-urakoitsijanhallintajärjestelmässä. Yara antaa käyttöoikeuden Zeroniin sovitulle urakoitsijan hallintayhteyshenkilölle, joka pääsee kirjautumaan järjestelmään ja täyttää sinne työntekijöidensä tiedot sekä aliurakoitsijansa ja niiden työntekijöiden tiedot. Urakoitsijan ja aliurakoitsijan Luotettava Kumppani -palvelussa olevan raportin täytyy olla kunnossa, jotta tiedot voi syöttää Zeroniin. Kulkuavaimen voi saada vain sellainen henkilö, jonka tiedot löytyvät Zeronista. Tarkemmat ohjeet tietojen viemiseen järjestelmään ovat oheisessa liitteessä 14 (Word) >>

Mikäli yritykselläsi ei ole Zeroni-tunnusta, ota yhteyttä Yara Suomen hankintaosastoon. Yhteystiedot löydät Ohjeita urakoitsijoille ja palveluntoimittajille -etusivulta (Urakoitsijan hallinta, sopimukset) >>

3. Aliurakoitsijoiden hyväksyttäminen

Mikäli urakoitsija aikoo käyttää työmaalla aliurakoitsijoita, ne pitää hyväksyttää Yaralla täyttämällä oheinen liite 14.4 (word) >>. Lomake lähetetään sopimuksen kaupalliselle vastuuhenkilölle ja kyseisen aliurakoitsijan hyväksymisestä tulee viesti paluupostissa.

4. Kulunvalvonta ja seisokit

Yrityksen tulee huolehtia, että työntekijätiedot ovat oikeilla Yaran työmailla Zeronissa. Urakoitsijoiden, jotka työskentelevät normaalikäynnin aikana toimipaikalla, tulee huolehtia, että työntekijät ovat myös seisokkityömaille määriteltyinä.

Vuosihuollot 2024:

 • FHT, RHT
 • Kaivoksen vuosihuolto

Lisäksi Zeronista tulee tarkastaa, että jokaisella työntekijällä on tarvittavat perehdytykset ja työturvallisuuskorttikoulutus suoritettuina ja voimassa. Zeroni ilmoittaa puutteista.

Työntekijät noutavat kulkuavaimet henkilökohtaisesti pääportilta. Portilla tulee esittää kuvallinen henkilökortti (työnantajan henkilökortti/valttikortti). Avaimet ovat noudettavissa arkisin klo 6-18, muina aikoina tulee olla yhteydessä vartijaan, puh. 050 313 0101.

Työn päätyttyä avain palautetaan portin ulkopuolella olevaan palautuslaatikkoon tai pääportille.

5. Ajolupa

1.1.2024 alkaen ajoneuvolupahakemukset tehdään Zeronissa. Vain hyväksytty hakemus oikeuttaa ajoneuvoon alueella. HUOM! Myös lyhyet ajoneuvoluvat haetaan Zeronissa.

6. Työn turvallisuussuunnitelma

Toimittajan on toimitettava työn turvallisuussuunnitelma viimeistään kaksi viikkoa etukäteen ennen töiden aloittamista Siilinjärven toimipaikalla Yaran vuosihuollosta vastaavalle henkilölle (yhteystiedot Vuosihuollot-etusivulla >>). Tilaaja voi edellyttää työstä myös erillistä riskientarkastelua, joka tehdään Yaran riskientarkastelupohjalle:

 

OHJEET YRITYKSEN TYÖNTEKIJÖILLE:
Vähimmäisvaatimukset ja turvallisuuskoulutukset

 1. Voimassaoleva kansallinen työturvallisuuskortti
 2. Kuvallinen tunnistekortti, jossa
  • Valokuva
  • Suomalainen rekisteröity veronumero
  • Työnantajan tiedot
 3. Voimassaoleva henkilötodistus
 4. Voimassaolevat turvallisuuskoulutukset
  • Vuosihuollon suojautumistoimenpiteet käydään läpi ennen vuosihuoltoa suoritettavassa online-seisokkiperehdytyksessä. Perehdytykset suoritetaan aina etukäteen ennen toimipaikalle saapumista. Oppimisympäristössä on suoritettava normaalit perehdytykset sekä vuosihuoltoperehdytykset, joihin työntekijä on osallistumassa.
  • Jokainen työntekijä on velvollinen varmistamaan, että oma turvallisuuskoulutus on voimassa työn ajan.
  • Ohjeet oppimisympäristöön (pdf) >>
  • Turvallisuusperehdytykset suoritetaan verkossa (linkki) >>

Perusturvallisuusperehdytykset

Pakolliset turvallisuusperehdytykset

Työskentelypaikasta ja -tehtävästä riippuvat pakolliset koulutukset

Tehtävästä riippuvat pakolliset perehdytykset