Yara työllistää globaalisti noin 16 000 henkilöä 60 maassa. Suomessa Yaralla työskentelee noin 900 eri alojen ammattilaista.

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden edistäminen sen kaikissa muodoissa ovat strategisia Yaran painopistealueita. Tavoitteena on myös osallistavan ja henkisesti turvallisen työympäristön rakentaminen.

Yara on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikissa toiminnoissaan ja toimitusketjussaan. Edellytämme oman henkilöstön, kumppanien ja toimittajien sitoutuvan ihmisoikeuksiin ja eettisiin periaatteisiin, joita kuvataan Yaran Code of Conduct -ohjeessa. Ihmisoikeusrikkomuksille on toimintaperiaatteet ja prosessi.

Monimuotoisuus sisältää seuraavia osa-alueita: sukupuoli, rotu, ikä, kansallisuus, etnisyys, kieli, seksuaalinen suuntautuminen ja vammaisuus.

Yarassa olemme valinneet yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon mittareiksi mm. henkilöstön sukupuolijakauman, tasavertaisen palkitsemisen sekä naisten osuuden johtotehtävissä. Joustavat perhevapaat helpottavat työn ja muun elämän yhteensovittamista.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista edesautetaan mm. osaamisen kehittämisen, koulutuksen, henkilöstöjohtamisen ja henkilöstösuunnittelun, perehdytyksen, palkkauksen ja palkitsemisen sekä työskentelyolosuhteiden kautta.

Arvot

Yaran arvot

Yaran yrityskulttuuri perustuu yhtiön perusarvoihin:

  • uteliaisuus
  • kunnianhimo
  • yhteistyö
  • vastuunotto.
Code of conduct

Tutustu Code of Conduct -ohjeeseemme 

Lue lisää