Yara laski lannoitteiden hiilijalanjäljen

Yara on laskenut lannoitteiden valmistamisessa syntyvän tuotekohtaisen hiilijalanjälkensä oman toimialansa edelläkävijänä. Maataloudessa käytettävien tuotantopanosten hiilijalanjäljen selvittäminen osana ruokaketjua on tärkeä askel koko ketjun hiilijalanjäljen laskemiseksi. Lannoitteen hiilijalanjäljellä tarkoitetaan tuotteen valmistuksen aiheuttamaa ilmastokuormaa ja siihen on laskettu hiilidioksidin lisäksi mukaan myös muut kasvihuonekaasut.

Yara on kiinnittänyt jo pitkään huomiota lannoitteidensa hiilijalanjäljen pienentämiseen. Tällä hetkellä tuotteidemme hiilijalanjälki on vain noin puolet, kun sitä verrataan muiden saman alan Euroopan ulkopuolisten toimijoiden viitearvoihin (Fertilizers Europe)Eräs taustalla oleva innovaatio on vuonna 2009 Siilinjärvellä ja Uudessakaupungissa käyttöön otettu typpikaasujen katalyyttipuhdistustekniikka. Sen avulla typpioksiduulipäästöt (N2O) putosivat kymmenenteen osaan (Kuva 1.)

Hiilineutraaliutta kohti 

Yaran tavoite on tulla maailmanlaajuisesti hiilineutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteeksi on asetettu 10 prosentin kasvihuonekaasujen  vähennys vuoteen 2025 mennessä. Yara on vähentänyt Suomen tehtaillaan päästöjä jo 90 prosenttia  reilun kymmenen vuoden takaisiin päästöihin verrattuna.  Konsernitasolla Yarassa on käynnissä useita kymmeniä pilottikokeita, joissa lannoitteita tuotetaan nykyistä pienemmillä kasvihuonekaasupäästöillä hiilineutraalisti veden hydrolyysia ja uusiutuvaa energiaa hyväksikäyttäen. Uudella teknologialla typpilannoitteiden rooli kasvihuonekaasujen lähteenä pienenee merkittävästi.

Yarassa on tieto kaikkien tuotelajikkeiden hiilijalanjäljestä. Laskennassa käytetään standardimenetelmää, jonka Fertilizers Europe on kehittänyt ja ulkopuolinen taho validoinut.  Nyt julkaistut luvut ovat askel lähempänä koko ruokaketjun luotettavan hiilijalanjäljen selvittämistä.

Hiilijalanjäljen pienentäminen maataloudessa 

Maatalouden hiilijalanjälkeä voi pienentää käyttämällä matalan hiilijalanjäljen lannoitteita, mutta myös toteuttamalla täsmäviljelyä, jolloin lannoitteita annetaan kasveille juuri oikea määrä oikeaan aikaan. Täsmäviljelyratkaisuja hyödyntämällä mahdollisuudet suureen satoon paranevat. Hyvä sato sitoo enemmän hiiltä, ja osa sidotusta hiilestä jää maaperään. Täsmäviljely on järkevää sekä talouden että ympäristön kannalta.

Täsmäviljelyä voi toteuttaa omalla tilalla digitaalisien ratkaisujen avulla. Yara on lanseerannut uuden satelliittipalvelun, Atfarmin, jonka avulla jokaisesta viljelijästä voi tulla täsmälannoittaja.

Typpihapon tuotannon N2O-päästöjen kehitys Suomessa vuosina 1990–2018. 

 

Tuotekohtaiset hiilijalanjäljet löydät lannoitevalikoimasta