Tiedätkö mitä lannoitesäkkisi sisältää

Matkallaan peltoon lannoitteiden tulee vastata monenlaisiin laatuvaatimuksiin: rakeiden tulee olla kestäviä, eivätkä ne saa hajota säkissä. Kuitenkin niiden tulee liueta nopeasti peltomaahan levityksen jälkeen. Lisäksi lannoitteiden tulee vastata tuoteselostetta. Laatutekijöiden avulla varmistetaan laadukas lopputuote rehuksi tai ruoan raaka-aineeksi.

Lannoitetta levitettäessä korostuu lannoitteen tekninen laatu, sillä Suomessa kylvösesonki on lyhyt ja kiireinen. Yaran lannoitteiden laatu testataan ja varmistetaan useita kertoja raaka-aineiden hankinnasta lopputuotteeseen asti.Sadon onnistumisen kannalta on tärkeää, että valikoimassa on tuotteita, joilla saadaan toteutettua tasapainoinen lannoitus erilaisille lohkoille ja erilaisiin olosuhteisiin. Luja ja pölyämätön rae mahdollistaa myös uusimpien levittimien koko levityskapasiteetin käytön.

Yara panostaa tutkimukseen Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla, jossa tuotteet testataan. Tehtyjen kokeiden perusteella asiantuntijat kehittävät jatkuvasti lannoitusohjelmia uusille lajikkeille ja kasvilajeille. Yaran asiakkailla on käytössään laajan kasvinviljelyosaamisen omaava asiantuntijaryhmä, joka vastaa viljelyn kehityskysymyksiin ja auttaa ongelmatilanteissa.

Runsas myyntikelpoinen sato on viljelijän talouden kannalta tärkein tekijä. Yaran täsmäviljelytyökalut yhdessä laadukkaitten lannoitteiden kanssa auttavat viljelijää saamaan parhaan hyödyn jokaisesta ravinnekilosta.

Yara antaa lannoitteille laatutakuun yhden vuoden ajaksi tavaran toimituksesta. Laatupoikkeamista tulee ilmoittaa vuoden sisällä tavaran toimituksesta, kuitenkin viimeistään 14 vuorokauden kuluttua virheen havaitsemisesta. Huomautuksen aiheesta on aina esitettävä näyttö.

Lue lisää Yaran Laatutakuusta ja turvaa satosi laadukkaalla lannoitteella