Lannoitteen levitys

Yara Suomen valmistamat lannoitteet ovat korkealuokkaisia ja laadukkaita, mutta eri lannoitelajien välillä on eroja juoksevuudessa. Lannoitteiden erilainen ravinnesisältö ja raaka-ainepohja vaikuttavat rakeiden ominaispainoon, pyöreyteen ja kovuuteen sekä rakeiden juoksevuuteen.

Ravinteet on levitettävä tasaisesti, oikea määrä halutulle levitysleveydelle, jotta lannoitteista saadaan paras mahdollinen hyöty. Me teemme aina parhaamme, jotta tuotteidemme korkea laatu olisi taattu. Lopputulokseen vaikuttaa kuitenkin myös pellolla tehty levitys, ja paras mahdollinen sato voidaan saada vain levittämällä lannoite tarkasti ja huolellisesti.

Kiertokoe kylvölannoituksessa

Tee kaikille tilalle ostetuille lannoitelajikkeille oma kiertokoe joka vuosi. Konevalmistajilla on yleensä levittimissä hyvät taulukot, joiden avulla kullekin lannoitelajikkeelle voi hakea omat säätönsä. Ei pidä kuitenkaan luottaa pelkästään taulukkoarvoihin, vaan kiertokoe on syytä tehdä konevalmistajan ohjeita noudattaen lannoitteen oikean levitysmäärän varmistamiseksi. Kiertokoe on hyvä toistaa jokaiselle lannoitelajikkeelle kahdesta kolmeen kertaan ja tarvittaessa korjata koneen säätöjä taulukkoarvoihin verrattuna.

Lannoitesäiliön täytön yhteydessä on hyvä verrata pinta-alamittaria kuluneeseen lannoitemäärään ja tarvittaessa korjata koneen säätöjä halutun levitysmäärän varmistamiseksi.

Keskipakolevittimen säädöt taulukon mukaan

Levityslaitteiden valmistajien levitystaulukot perustuvat testeihin, jotka on tehty testiasemilla ihanteellisissa olosuhteissa. Ne kertovat, miten levitin voidaan säätää, jotta saadaan aikaan onnistunut, tasainen levitys, juuri oikea levitysmäärä (kg/ha) ja sopiva työskentelyleveys. Säädöt vaihtelevat laitteen ja lannoitetyypin mukaan.

Jos levitystaulukoita ei ole saatavilla, on suositeltavaa tehdä arviointi levityksestä käyttämällä peltotestilaitteistoa, mutta tämä menetelmä ei ole yhtä tarkka.

Lannoitteenlevitin

Pienillä alueilla käytetään usein keskipakolevittimiä 12 metrin työskentelyleveydellä. Suuremmilla, 24–36 metrin työskentelyleveyksillä käytetään yleensä sekä keskipako- että paineilmalevittimiä.

Lannoitteen epäonnistunut levitys johtaa huonoon satoon ja suureen hävikkiin. Onnistunut levitys voidaan taata noudattamalla seuraavia ohjeita ennen jokaista levitystä:

 • Tarkista levittimen mahdolliset kulumat ja vauriot, vaihda kuluneet osat tarvittaessa ja noudata valmistajan huolto-ohjeita.
 • Käytä kullekin lannoitetuotteelle suositeltuja levitinsäätöjä ja testaa säädöt ennen levitystä. Tee tarvittavat säädöt pienen vaihtelukertoimen aikaansaamiseksi.
 • Varmista tasainen levitys tarkistamalla säädöt säännöllisesti.
 • Mikäli välineiden kalibrointi ei ole mahdollista, teetä kalibrointi ammattilaisella.
 • Kirjaa ylös ja arkistoi kaikki huoltotoimenpiteet ja kalibroinnit lannoituksen kenttätyökirjaan.
 • Puhdista levitin säännöllisesti sekä käytön aikana että sen jälkeen. Huuhtele vedellä jokaisen päivittäisen ajon päätteeksi.
 • Suojaa levittimen säiliö ja ulostulo lyhyiden pysähdysten aikana, jos niissä on lannoitetta.
 • Laita levittimen säiliön päälle ristikko, jonka silmukan leveys on noin 10 mm. Se vähentää pysäytysten riskiä purkamisen aikana.
 • Pidä levitin kunnossa ohjekirjan mukaisesti.

Lannoitteenlevittimen säätöjen asettaminen

Levittimen säädöt määräytyvät lannoitteen fysikaalisten ominaisuuksien mukaan. Rakeiden kokojakauma, irtotiheys ja virtausnopeus vaikuttavat säätöihin.

 • Tutustu ohjekirjaan huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota säätöjä ja kalibrointia koskeviin suosituksiin.
 • Aseta keskipakolevittimen säädöt levitystaulukon mukaisesti. HUOM. Osaa lannoitelajikkeista valmistetaan useammassa kuin yhdessä tehtaassa.
 • Tällöin tuotteen levitysominaisuudet poikkeavat levitystaulukoiden ominaisuuksista. Lue pakkauksen ohjeet aina huolellisesti.
 • Tarkista mitattu määrä aina ennen jokaista lannoitusta.
 • Testaa levityskuvio levitysjakaumatestillä ennen levityksen aloittamista.

Lannoitteen levittäminen

 • Noudata pellolla sopivaa ajoetäisyyttä. Jos pellolla ei ole pysyviä ajouria, merkitse ne esimerkiksi vaahdolla, värillä tai kepeillä. Silmämääräiseen arvioon ei pidä luottaa.
 • Käytä reunalevityslaitteita ja pidä turvallinen etäisyys.
 • Älä levitä lannoitetta kovalla tuulella. Keskipakolevittimet ovat yleensä herkempiä kuin pneumaattiset levittimet. Sivutuuli voi siirtää koko levityskuviota sivusuunnassa.
 • Ole tarkkaavainen, jos ilmankosteus on korkea. Jotkin lannoitteet sitovat enemmän kosteutta kuin toiset.
 • Aja tasaista vauhtia. 10–20 prosentin muutos vauhdissa vaikuttaa levitystulokseen merkittävästi.
 • Älä aja liian suurella nopeudella. Mitä suurempi ajonopeus on, sitä suurempi vaikutus on epätasaisella maalla.
 • Suuri nopeus voi aiheuttaa epätasaista levitystä. Tämä voi johtaa epätasaiseen lopputulokseen.
 • Seuraa levitystulosta jatkuvasti. Esimerkiksi levittimen korkeutta voi olla tarpeen säätää.
 • Letkuissa olevat taitokset ja reiät voivat johtaa epätasaiseen levitykseen. Lue tarkempia tietoja käyttöoppaasta.

YaraVita-lannoitteen levitys

YaraVita-lehtilannoitteita voi sekoittaa levityssäiliössä monien kasvinsuojeluaineiden kanssa, mikä tehostaa työtä. Osoitteessa www.tankmix.com ja Yaran TankmixIT-sovelluksessa on yli 30 000 säiliösekoitustestin tulokset. Palvelua päivitetään aktiivisesti, ja siitä voi tehdä hakuja tuotteen ja tehoaineen mukaan.

Levitinvalmistajat

Varmista, että lannoitteenlevittimessä on oikeat asetukset lannoituksen levitykseen. Tutustu eri valmistajien ohjeisiin klikkaamalla logoa.

Amazone lannoitteen levittimen ohjeistus