5.7.

Valkeala 5.7.

Kasvusto on tullut kauttaaltaan tähkälle, joten mittaukset on tältä osin lopeteltu. Nämä ruudut kärsivät kevään sateista sekä kesän kuivuudesta. Ohra on melko harvaa ja epätasaisesti kasvanutta. Tämä on tyypillistä koko alueelle. Sade piristäisi kyllä kasvustoa ja sillä saisi jyvään painoa.

28.6.

Valkeala 28.6.

Ohrassa on jo ensimmäiset vihneet näkyvissä. Vettä on satanut viikossa 12 mm, mutta silti kasvustot kärsivät kuivuudesta. Ylilannoitusruudun ja talousviljelmän mittaustulokset ovat saman suuruiset.

22.6.

Valkeala 22.6.

Tällä lohkolla on viikossa tapahtunut valtavasti. Ohra on jo korrenkasvun vaiheessa (BBCH 31). Ylilannoitusruutu erottuu myös selvästi jo silmämääräisestikin. Kasvustot alkaa pikkuhiljaa tarvitsemaan myös vettä. Megalab-kasvianalyysin tulosten perusteella mangaanista on puutetta, ja sitä lisättiinkin rikkatorjunnan yhteydessä. Muut ravinteet olivat normaalilla tasolla.

14.6.

Valkeala 14.6.

Kasvustot näyttävät kohtalaisen hyviltä. Viikossa on tapahtunut paljon kasvua ja vettä on satanut n. 20 ml lisää. Tällä mittauskerralla otettu Megalab-kasvianalyysi, jolla selviää kasvuston mahdolliset pää- ja hivenravinnepuutokset. Ravinteiden otossa ei ollut suurta eroa talousviljelmän ja ylilannoitusruudun välillä. Nollaruutu erottuu selvästi.

7.6.

Kylvöjen jälkeen on satanut noin 80 ml vettä. Lohko on kuorettunut jonkin verran. nollaruutu ja talousviljelmä ovat orastuneet kuitenkin melko tasaisesti. Lisälannoitusruudussa vähän harvempaa kasvustoa. Osaa talousviljelmää on paikkakylvetty uudestaan.

Mittaustulokset

imagehpl1a.png

image29bva.png

imageer6y.png

image29bva.png