5.7.

Tyrnävä 5.7.

Tyrnävällä kasvusto on edennyt kasvuasteelle BBCH 51. Lisälannoitus tehtiin 3.7. antamalla kasvustolle YaraMila NK 2 100kg/ha, jolloin typpeä annettiin 22 kg/ha. Lisälannoitusta ei tullut ylilannoitusruudulle ja siinä onkin havaittavissa kaliumin puutosoireita, mikä näkyy kuvassa vaaleampana lehtien värinä. Karkeilla kivennäismailla veden puute alkaa näkyä. Nyt kasvustot kaipaavat sateita. Talousviljelys on hyvässä kasvuvauhdissa eikä merkittäviä ravinnepuutoksia ole.

29.6.

Tyrnävä 29.6.

Arild-ohra on hyvässä kasvussa kasvuasteella BBCH 37. Sadetta on tullut viikon aikana 35 mm ja kasvukauden alusta yhteensä 65 mm. Lämpösummakertymä 330 astetta. Kasvustossa on kuitenkin nyt havaittavissa kaliumpuutteesta ilmenevää lehtien kärkien kellastumista ja kuivumista. Ylilannoitusruutu alkaa erottua, joten lisälannoituksen hetki on käsillä ja lisälannoituksen yhteydessä voi typen lisäksi antaa kaliumia esimerkiksi YaraMila NK:na, koska kosteuttakin nyt riittää.

21.6.

Tyrnävä 21.6.

Arild-ohra on todella hyvässä kasvussa, kasvuaste BBCH 23. Rikkakasveja myös runsaasti, rikkojen torjunta on nyt ajankohtaista. Yara Megalab -kasvianalyysi on otettu. Sademäärä kylvöpäivästä yhteensä 30 mm ja lisää tulossa. Ylilannoitusruutu ei vielä eroitu silmämääräisesti, vaikka typen otto on hieman suurempaa kuin talousviljelykseltä. Nollaruudusta ei ole vapautunut vielä kymmentäkään kiloa typpeä.

14.6.

Tyrnävä 14.6.

Orastuminen ja kasvuun lähtö on koko lohkolla todella tasaista. Nollaruutu erottuu jo selvästi. 7 mm:n sade yhdessä lämpimän sään kanssa vauhdittaa hyvin alkukasvukautta.

8.6.

Tyrnävä 8.6.

Orastuminen nopeaa ja tasaista. Havaintoruutujen välillä ei vielä ole eroja syntynyt. Maassa hyvin kosteutta helteisestä viikosta huolimatta. Seuraavan viikon aikana kasvu etenee nopeasti.

31.5.

Kylvöolosuhteet olivat 28.5. hyvät. Kylvöviikkoa edeltävällä viikolla sadetta tuli 55 mm, kylvön jälkeen sitä on tullut 1 mm.  Seuraavalle viikolle on luvattu poutaa ja lämmintä säätä, joten orastuminen tulee nopeasti.

Mittaustulokset

Mittausta ei voitu suorittaa 29.6. laiterikon takia.

imagez3bbu.png

image29bva.png

image29bva.png