Sokerijuurikkaan jaettu lannoitus

Lisälannoitus kannattaa tehdä YaraLiva Nitraborilla ennen sokerijuurikkaan rivivälien täyttymistä.

Sokerijuurikkaan tutkimuskeskuksen koetulokset vuosilta 2013–2018 osoittavat, että osa typestä kannattaa antaa lisälannoituksena myös sokerijuurikkaalle. Kokonaistyppilannoituksen jakaminen kahteen osaan on kokeissa parantanut satotasoja sekä mahdollistanut korkeampien typpimäärien käytön ilman laadun heikentymistä. Parhaimmillaan jaetulla typpilannoituksella on saatu lisäsatoa yli 4 t/ha verrattuna kertalannoitukseen.

Lisälannoitus ennen rivivälien täyttymistä

Peukalosääntönä on antaa 2/3 typestä kylvön yhteydessä ja loput ennen rivivälien täyttymistä. Yara N-Sensorin avulla lisätypen voi antaa lohkon sisäisen vaihtelun mukaan.

Nopeavaikuttuinen typpilannoite

Liiallinen typpi kasvukauden jälkipuoliskolla voi alentaa sadon sokeripitoisuutta, joten lisätyppilannoitteen tulisi olla nopeavaikutteinen. YaraLiva Nitrabor on nopeavaikutteisin typpilannoite. Sillä voidaan oikeaan aikaan levitettynä tehokkaasti hallita sokeripitoisuuden alenemista samalla kun YaraLiva Nitraborin kalsium ja boori auttavat juurikkaan hyvän laadun kehittymistä.