Uusissa ruislajikkeissa on suuri satopotentiaali

Syyslannoituksessa pitää antaa fosforia ja kaliumia koko kasvun ajaksi, joten oikean YaraMila-lannoitteen valinta viljavuustutkimuksen mukaan on tärkeää.

Ravinnetilaltaan heikolle maalle voi käyttää myös moniravinteista YaraMila-lannoitetta ensimmäiseen lannoitukseen. Fosfori ja kalium varmistavat rukiin talvehtimisen ja hyvän satotason.

Uusissa ruislajikkeissa on suuri satopotentiaali

Keväällä tarvittava lannoitemäärä arvioidaan kasvuston kunnon ja pellon satopotentiaalin mukaan. Kevätlannoitus tehdään mahdollisimman aikaisin keväällä, jotta rukiilla on riittävästi ravinteita heti kasvun käynnistyessä. Aikainen lannoitus mahdollistaa kaikkien versojen kehittymisen tähkiksi.

Hyvinä kasvukausina lisälannoitus parantaa myös rukiin satoa. Lannoitus tulee kuitenkin painottaa kevääseen, jotta ruis saa riittävästi ravinteita nopeaan kasvuun jo toukokuussa.