Typpi

Typpi on ravinne, jota kasvit tarvitsevat määrällisesti kaikista ravinteista eniten. Typpilannoitus toimii ravinteiden yhteispelinä. Siitä saadaan paras hyötysuhde, kun kaikkien kasviravinteiden saanti on turvattu. Tasapainoinen typenlähde lisää viljelyvarmuutta.

typpi

Kasvi tarvitsee typpeä kasviravinteista määrällisesti eniten. Yhdenkin ravinteen puute heikentää kasvin typenkäyttöä. Kasvit voivat ottaa typpeä maasta sekä ammonium- (NH4+) että nitraattimuodossa (NO3-).

Typpi on kasvissa hyvin liikkuva ravinne. Se kulkeutuu nuorien lehtien kasvusolukkoihin, joissa solunjakautuminen johtaa uuteen kasvuun. Jos juuristo ei saa tarpeeksi typpeä, kasvi siirtää typpeä vanhoista lehdistä nuoriin lehtiin. Vanhat lehdet muuttuvat vaaleanvihreiksi tai keltaisiksi ja varisevat varhain. 

Lataa Yara CheckIT -sovellus älypuhelimeesi tai tablettiisi ja saat lisätietoa sekä kuvia eri kasvien ravinteiden puutosoireista. 

Typestä valkuaista ja satoa 

Typpi on tärkeä monissa kasvin kasvuun liittyvissä rakenteissa ja toiminnoissa. Typen puutos on käytännön viljelyssä usein kasvua ja sadontuotantoa selvästi rajoittavin tekijä. Suurin osa kasvien ottamasta typestä kuluu valkuaisaineiden muodostamiseen.

Valkuaisaineet koostuvat useista erilaisista aminohapoista. Typen tai rikin puute estää aminohappojen ja entsyymien muodostumista, ja siten vaikuttaa kasvin koko aineenvaihduntaan. Kasvit tarvitsevat riittävästi typpeä koko kasvukauden, sillä aminohappoja rakentuu kasvissa koko ajan ja kasvit voivat ottaa typpeä koko kasvunsa ajan. Käytännön viljelytoimilla voidaan siis vaikuttaa sadon määrään ja valkuaispitoisuuteen. 

Viljojen kasvukauden aikaisella lannoituksella voidaan tuottaa suurempia ja valkuaispitoisempia satoja. Myös nurmen tuotannossa riittävä typpilannoitus on tarpeen. Typpilannoituksella vaikutetaan säilörehun määrään ja valkuaispitoisuuteen. 

Karjanlannan typpipitoisuus vaihtelee merkittävästi riippuen eläinlajista, lannan käsittelytavasta sekä levitystavasta ja -ajasta.

Typpi ja karjanlanta

 

Tärkeä osa lehtivihreää

Typpi on tärkeä osa lehtivihreää, jossa tapahtuu kasvin yhteyttäminen eli auringon energian sitoutuminen hiilihydraatiksi. Hiilihydraatit ovat kasville tärkeä rakennusosa. Riittävä typpilannoitus lisää lehtivihreäpitoisuutta ja yhteyttävää lehtipinta-alaa. Typen puutteesta kärsivät kasvit jäävät vaaleanvihreiksi, niiden yhteyttäminen on heikkoa, ne tuleentuvat ennenaikaisesti ja sato jää pieneksi.

Typen puutos kasvissa

Typen puutosoireet

Jos typen määrä suhteessa kasvien kasvupotentiaaliin on liian alhainen, näkyy se selvästi kasvustossa ja lopulta sadon määrässä. Tässä kuvassa oikeanpuoleinen italianraiheinä on saanut kaikkia ravinteita, vasemmanpuoleinen kaikkia muita ravinteita paitsi typpeä.

Typen puutos näkyy selvästi sekä juurten että versojen heikentyneenä kasvuna.