RGT Planet tarvitsee riittävän typpilannoituksen

Tämän hetken viljellyin mallasohra Suomessa on RGT Planet. Se on viljelyssä myös muissa Pohjoismaissa sekä Baltiassa. Lajike on osoittautunut Yara Kotkaniemen kokeissa hyvin satoisaksi ja viljelyvarmaksi.

Koetulos RGT Planet -mallasohran lannoituksesta | Yara Suomi

RGT Planetia viljeltäessä on tärkeintä huomioida suuren sadon vaatima korkea ravinnetarve. 8000 kilon jyväsadossa poistuu 134 kg typpeä, 28 kg fosforia ja 42 kaliumia kg/ha. Oikea kevätlannoite on siten YaraMila Y 5, 550 kg/ha (110-25-55), mutta ympäristökorvaukset fosforirajat rajoittavat sen käyttöä lähes aina. Eri fosforiluokkiin ympäristökorvauksen mukaan sallitut kevätlannoitteet löydät ohran lannoitusohjelmasta.

Kasvukauden suotuisuus määrää oikean typpilannoitustason, tämän takia lisälannoituksen ajankohtaan ja määrään kannattaa paneutua. Kosteana kasvukautena 2017 kolmenkymmenen kilon lisälannoitus ei riittänyt nostamaan valkuaisia riittävän korkeiksi, vaan olisi pitänyt käyttää ympäristökorvauksen ylärajaa 150 kg typpeä/ha (110 + 40 kg/ha). Erittäin satoisina vuosina lisälannoitus kannatta antaa melko myöhään, jolloin se menee sadon sijasta valkuaiseen.

Kotkaniemessä melko kuivana vuotena 2018 päästiin huipputuloksiin kaikkina lisälannoitus ajankohtina: 2-lehtivaihe (12), pensomisvaihe (30) ja lippulehtivaihe (37). Lannoituksen jakaminen nosti sekä sadon määrää että valkuaistason optimaaliselle tasolle.