Ohran lisälannoitus Typpiliuoksella

Viljojen lisälannoitus onnistuu myös nestemäisellä typpilannoituksella. Yara Typpiliuos paransi viljelyn kannattavuutta selvästi.

Typpiliuoksen vaikutus ohran satoon

Yara Kotkaniemen kolmen vuoden koesarjasta näkyy että ohran sato nousi 850 kg/ha korrenkasvuvaiheessa annetulla lisätyppilannoituksella. Myös  valkuaispitoisuus nousi 0,8 %-yksikköä.

Kylvölannoitus oli tehty YaraMila-lannoitteena ja lisälannoitus Yara Typpiliuos 390 tuotteella lannoitesuuttimilla. Seokseen kannattaa lisätä YaraVita Thiotrac rikin riittävyyden varmistamiseksi.