Edullisimman orgaanisen seleenin saat karjallesi käyttämällä Yaran lannoitteita

Yaran lannoitteiden seleenipitoisuus on suunniteltu siten, että niiden suositelluilla käyttömäärillä saavutetaan samalla sopiva nurmirehun seleenipitoisuus.

Suomalainen maaperä on tunnetusti seleeniköyhää. Ilman jokaiselle nurmisadolle annettua seleenilannoitusta nurmirehun seleenipitoisuus jää alle tavoitetason. Nurmikasvit pystyvät muuntamaan lannoitteissa olevan seleenin arvokkaiksi orgaanisiksi seleeniyhdisteiksi, jotka ovat epäorgaanisia rehun seleenilisiä huomattavasti tehokkaampia. Yaran lannoitteiden seleenipitoisuus on suunniteltu siten, että niiden suositelluilla käyttömäärillä saavutetaan samalla sopiva nurmirehun seleenipitoisuus.

On hyvä muistaa, ettei karjanlannan sisältämä, orgaanisiin yhdisteisiin sitoutunut seleeni, ole käyttökelpoista kasveille. Toisin sanoen, pelkällä karjanlannalla lannoitetun nurmisadon seleenipitoisuus jää aina alle tavoitetason. YaraBela Seleenisalpietarin seleenipitoisuus (Se 0,0025%) on muita lannoitteita korkeampi. Sen käyttö on sallittua karjanlannan täydennyslannoituksessa, kun osa kasvin tarvitsemista ravinteista tulee karjanlannasta. Mikäli karjanlantaa ei käytetä, seleenipitoinen YaraMila ja YaraBela Suomensalpietari (Se 0,0015 %) takaavat sopivan seleenipitoisuuden nurmirehussa.

YaraMila-lannoitteiden sisältämä seleeni nostaa lehtien seleenipitoisuutta tehokkaasti. Kun typestä korvataan 50% lietteen typellä, sadon seleenipitoisuus alenee. Lietteen sisältämä seleeni on sitoutunut orgaanisiin yhdisteisiin eikä ole kasveille käyttökelpoista (MMM Seleenin kierto peltoekosysteemissä, Helsingin yliopisto).