Uuden vuoden uudet ravinteet

Vuosi on pian vaihtumassa uuteen ja on aika katsoa jo vuoteen 2022. Toivottavasti tämä talvi tarjoaisi sekä hyviä hiihtokelejä että myös hyvät puunkorjuukelit. Kun puu liikkuu Suomessa, tietää se hyvinvointia ja vaurautta kansalle.

Korjuusta saatavien tulojen sijoittamista pohtivalle metsälannoitus on erinomainen vaihtoehto. Saaduista tuloista on aina kannattavaa sijoittaa osa takaisin metsään. Laittamalla osan saaduista rahoista metsälannoitukseen saat kiihdytettyä metsäsi kasvua ja palautettua sinne ravinteita, jotka korjuussa poistuvat.

Tuhkalannoite on suomalaista kiertotaloutta parhaimmillaan

Ekologiset ja tuhkapohjaiset YaraSuna-metsälannoitteet ovat juuri ravinteiden palauttamista metsään. Puupohjaisista tuhkista valmistetut lannoitteemme syntyvät jalostamalla kotimaisen uusiutuvan energian tuotannon sivutuotteita. Tuhkapohjainen kierrätyslannoite on suomalaista kiertotaloutta parhaimmillaan. Puulla korvaamme fossiilisia polttoaineita ja samalla saamme hyödynnettyä poltossa syntyvän sivutuotteen lannoitteen raaka-aineeksi. Kun lannoitamme, parannamme metsän kasvua ja palautamme ravinteita, mutta samalla myös kasvatamme metsän luontaista hiilinielua. Onko väärin sanoa, että lannoittaminen on lähes kaksinkertainen ympäristöteko? Samalla tuetaan bioenergiaa sekä kasvatetaan hiilinieluja metsissämme. Tämä kaikki ja vielä merkittävästi parantunut puustonkasvu. Varmasti nykyaikana voisi huonomminkin rahansa sijoittaa.

Metsänlannoitus on ilmastoteko

Metsäkeskuksen johtava metsänhoidon asiantuntija Markku Remes on tehnyt laskelman tuhkalannoituksen vaikutuksesta metsän kasvuun ja hiilensidontaan: Kun tuhkalannoitusta tehdään 60 000 ha vuodessa 30 vuoden ajan, lannoitetulla alalla (1,8 milj. ha) tuhkalannoituksella saatu kasvunlisä on nykyolosuhteiden vallitessa reilut 83 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta ja 108 miljoonaa tonnia hiilidioksidia biomassassa.

Nyt on oikea aika laittaa mietintämyssy päähän ja pohtia, mikä palsta omista metsistä tänä vuonna lannoitetaan. Metsälannoitusten kausi lähestyy nopeammin kuin uskotkaan. Metsälannoitteistamme löytyy oikea lannoite niin turve- kuin kivennäismaalle. Metsän lannoitus takaa puuston hyvän ja turvallisen kasvun kymmeniksi vuosiksi eteenpäin.

Hyvää joulunaikaa ja uutta vuotta 2022!

Henry Mantsinen
Myyntipäällikkö, metsälannoitteet