Fosforin puute pahentaa

  • Happamat tai hyvin kalkkipitoiset (alkaaliset) maat
  • Matala orgaanisen aineen määrä
  • Kylmät tai märät olosuhteet
  • Kasvusto, jonka juuristo on heikosti kehittynyt
  • Maat, joissa on vähän fosforia
  • Maat, joissa on paljon varastofosforia
  • Rautapitoiset maat

Fosfori on tärkeä

  • Fosfori on kasvin energiaa
  • Se nopeuttaa viljojen alkukehitystä ja parantaa satoa
  • Riittävän fosforilannoituksen saanut kasvusto tuleentuu tasaisesti ja nopeasti, mikä alentaa kuivauskustannuksia