Kauran lannoitus kannattaa jakaa

Uudet satoisat kauralajikkeet tarvitsevat korkean lannoituksen tuottaakseen huippusadon. Kasvukausien vaihdellessa lannoitus kannattaa kuitenkin jakaa useampaan osaan.

Kauran lannoitus voi jakaa

Kylvölannoitteeksi valitaan lohkon viljavuuteen (P,K) sopiva YaraMila-lannoite. Vähintään 2/3 typpilannoitteen kokonaismäärästä kannattaa antaa kylvön yhteydessä. Riittävä lannoitus sijoitettuna varmistaa tasaisen ja rehevän kasvun myös kuivina kasvukausina.

Lisälannoitus tehdään pensomis – korrenkasvuvaiheessa, kun halutaan varmistaa korkea satotaso. Rehukauralle voi osan lisälannoituksesta jättää käytettäväksi röyhyvaiheeseen, jolloin valkuainen nousee varmemmin.

9 800 kg jyväsadossa poistuu 188 kg typpeä, 34 kg fosforia ja 44 kg kaliumia. Hyvä sato sitoo maasta vapautuvia ravinteita. Se on ympäristöystävällistä ja kannattavaa.