Ammoniakin valmistuksen markkinajohtaja on luotettava ja turvallinen toimija

Ammoniakki (NH3) on ollut keskeinen osa-alue Yaran toiminnassa jo yli sata vuotta. Ammoniakki on tärkeä raaka-aine typpijohdannaisten valmistuksessa. Nykyään ammoniakki valmistetaan pääasiassa ilmakehän typestä, vesihöyrystä ja maakaasusta. Yara on tunnettu jo pitkään laajasta kokemuksesta ammoniakin ja alkaliliuosten valmistuksessa ja käsittelyssä.

Yara on luotettava ammoniakin toimittaja

Asemamme markkinajohtajana sekä lukuisat tuotantopaikkamme ja varastointimahdollisuutemme takaavat, että Yara on turvallinen ja luotettava toimittaja, joka pystyy huolehtimaan asiakkaidensa strategisista ammoniakkitarpeista täsmällisesti ja luotettavasti.

Suurimmat tehtaat:

Uusikaupunki

 • Valmistus: typpihappo
 • Varastointi: ammoniakki ja typpihappo
 • ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 18001 OHSAS sertifioitu

Siilinjärvi

 • Valmistus: ammoniakkivesi, typpihappo ja fosforihappo
 • Varastointi: ammoniakki, ammoniakkivesi, fosforihappo ja typpihappo
 • ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 18001 OHSAS sertifioitu

Kokkola

 • Varastointi: ammoniakki
 • ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 18001 OHSAS sertifioitu

Yara on varma valinta ammoniakin toimittajaksi.

Turvallinen kumppani

Turvallisuus on kaiken toimintamme ydin.

Kokemuksemme pohjalta olemme laatineet Product Stewardship ohjelman (vastuullinen tuotehallinta), jonka tarkoituksena on parantaa riskien hallintaa ja turvallisuutta kaikilla tasoilla kuten myös asiakasrajapinnassa. 

Osana ympäristövastuullista tuotehallintaa Yara suorittaa tarkistuksia asiakkaidensa ammoniakin purkuasemilla ja varastointipaikoilla. Tarkastusten ja niistä annetun palautteen avulla Yara tahtoo yhdessä asiakkaidensa kanssa parantaa vaarallisten aineiden purkamiseen liittyvää turvallisuutta.

Yaran ammoniakki on laatutietoisen valinta

Yaran ammoniakkitehtailla on asianmukaiset sertifioinnit: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018. Sertifioinnit takaavat korkean laadun ja jatkuvan kehityksen.

Olemme perehtyneet syvällisesti ammoniakin toimitusketjuun ja siksi voimme myös taata sen korkean laadun.

Kun ammoniakki on toimitettu perille, on ensiarvoisen tärkeää, että vastaanottaja noudattaa turvallisuusohjeita sen käsittelyssä ja käytössä.

Ammoniakin teollinen käyttö

Ammoniakin kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia hyödynnetään useilla eri teollisuudenaloilla. Ammoniakkia käytetään pääsääntöisesti typpilannoitteiden valmistuksessa, mikä on yksi Yaran tärkeimpiä toiminta-alueita. Lisäksi ammoniakki on oleellinen ainesosa monilla muillakin teollisuuden aloilla, joiden tuotteita käytämme päivittäin.

Yara on vahvasti läsnä ammoniakkia käyttävillä markkinoilla ja tukee asiakkaitaan vastaamalla näiden erityistarpeisiin. Yara tarjoaa asiakkailleen seuraavia ammoniakkituotteita:

 • Vedetön ammoniakki
 • 20,5–32-prosenttinen alkali- tai ammoniakkiliuos

Esimerkkejä ammoniakin käytöstä:

 • Akryylinitriili – erityisesti auto- ja tekstiiliteollisuuden muovien (ABS) valmistuksessa käytettyjen polymeerien valmistuksen välituote.
 • Adiponitriili – kemikaali Nylon-66-valmisteessa, jota käytetään keinokuiduissa, nailonlangoissa ja autojen muoviosissa (turvatyynyt, renkaat).
 • Amiinit – yksi laajimmalle levinneistä ammoniakin käyttökohteista, jota sovelletaan esimerkiksi kosmetiikka- ja lääketeollisuudessa sekä puhdistusaineiden valmistuksessa.
 • Aminohapot – rehut.
 • Kaprolaktaami – muovien (kuten nailonin) sekä polyuretaanin, hartsien ja maalien valmistuksessa käytettävä aine.
 • Metyylimetakrylaatti – käytetään elektroniikkateollisuudessa, kunnallistekniikassa, rakennusmateriaaleissa ja ajoneuvojen valmistuksessa.

Tuotteiden tekniset tiedot lähetetään pyynnöstä.

Ammoniakin avulla voidaan vähentää typpioksidipäästöjä

Nestemäistä ammoniakkia (ammoniakkivettä) käytetään laajasti typpioksidipäästöjen vähentämiseen. Yara on johtava asiantuntija typpioksidipäästöjen vähentämisessä selektiivisen ei-katalyyttisen pelkistystekniikan (SNCR) avulla. SNCR-järjestelmiä on asennettu yli 200 kappaletta asiakkaidemme laitoksiin ympäri maailmaa. Menetelmä on kustannustehokas ja hyväksi todettu. Lisätietoja ammoniakista ja typpipäästöjen vähentämisestä on www-sivuston NOx-pelkistystä käsittelevässä osassa.

Säilytys ja kuljetus

Ammoniakki

Nesteytetyssä kaasumuodossa oleva ammoniakki on säilytettävä –33 °C:n lämpötilassa ja paineenalaisena. Sen kuljetukseen on käytettävä erikoisvalmisteisia painesäiliöitä, mikä voi paikallisten säädösten mukaan käsittää seuraavat:

 • säiliöautot
 • säiliövaunut
 • proomut
 • laivat.

ammoniakkivesi

Kun kaasumuodossa olevaa ammoniakkia laimennetaan vedellä, tuote pysyy paineistettuna höyrystymisen ansiosta. Sen kuljetukseen on käytettävä erikoisvalmisteisia painesäiliöitä, jotka ovat paikallisten säädösten mukaisia. Tuotetta voidaan kuljettaa seuraavilla:

 • säiliöautot.

 

Yaran tavoite on vastata asiakkaiden kysyntään toimittamalla tuotteita kappaletavarana säiliöautoilla tai -vaunuilla. Tuotteemme ovat saatavilla kemiallisen jakelun lisäksi erikoiskuljetuksilla.

Ota yhteyttä

Tilaus- ja asiakaspalvelu
Tilaus- ja asiakaspalvelu
Kemikaalit
Klaus Kurki
Klaus Kurki
Myyntipäällikkö, Base Chemicals