helmikuuta 14, 2022

Yaran Uudenkaupungin tehtaan sähkövetoiset rautatiekuljetukset käynnistyivät

VR Transpointin sähkövetoinen tavaraliikenne Uuteenkaupunkiin käynnistyi tänään 14. helmikuuta. Sähköistyksen myötä Yaran Uudenkaupungin tehtaan rautatiekuljetukset hoidetaan nyt lähes päästöttömästi.
Ensimmäinen sähköjuna saapuu Yaran Uudenkaupungin tehtaalle
Ensimmäinen sähköjuna saapuu Yaran Uudenkaupungin tehtaalle

Turun ja Uudenkaupungin välisessä tavaraliikenteessä koitti historiallinen päivä 14. helmikuuta, kun sähkövetoinen tavaraliikenne käynnistyi rataosalla. Turun ja Uudenkaupungin välinen sähköistetty rataosuus on saanut käyttöönottoluvan ja nyt VR Transpoint operoi pääsääntöisesti sähkövedolla Yaran Uudenkaupungin tehtaalle.

- Merkittävä osa Yaran Uudenkaupungin raaka-ainekuljetuksista tapahtuu rautateitse. Radan sähköistyksen ansiosta voimme nyt hoitaa Yaran Uudenkaupungin tehtaan rautatiekuljetukset lähes päästöttömästi. Tämä tukee Yaran muita ilmastotoimia, toteaa Yaran Uudenkaupungin tehtaanjohtaja Teija Kankaanpää.

- Sähköistetyn rataverkon laajeneminen on meille tärkeää. Sähköistyksen myötä voimme lisätä jälleen päästöttömän sähkövetoisen liikenteen osuutta, joka on jo noin 80 prosenttia kaikesta rautateiden tavaraliikenteestä, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen

Sähkövetoisen liikenteen lisääminen parantaa rautatielogistiikan energiatehokkuutta ja myös logistiikkaketjun tehokkuutta kokonaisuudessaan, kun kuljetukset voidaan hoitaa perille asti yhdellä ja samalla veturilla, kun jatkossa ei enää tarvita veturin vaihtoa Turussa sähköstä dieseliin tai päinvastoin. Myös raideliikenteen päästö- ja meluvaikutukset vähenevät.

VR Transpointin ja Yaran yhteistyöllä on pitkät perinteet. Tiivistä yhteistyötä on tehty jo monen vuoden ajan kuljetusten kehittämiseksi ja yhteistyössä suunnitellaan niin kalustoratkaisut kuin päästöstrategiat. Myös turvallisuuden saralla yritysten välinen yhteistyö on tiivistä.

Kohti hiilineutraaliutta

Yaran strategian ytimessä on osallistuminen ilmastoneutraaliin ruoantuotantoon. Yara panostaa vahvasti ilmastomuutoksen torjumiseen tuotannossaan sekä kehittämällä ja tarjoamalla tuotteita, ratkaisuja, työkaluja ja osaamista kestävään viljelyyn.

Suomessa Yara on vähentänyt lannoitetuotannon kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi reilun 10 vuoden aikana. Päästövähennys on pääosin saavutettu investoimalla Yaran katalyyttiteknologiaan.

Yara Suomen tavoitteena on edelleen vähentää tuotannon kasvihuonekaasupäästöjä 70% vuoteen 2025 mennessä. Uuden päästövähennystavoitteen saavuttamisen kannalta tärkein toimenpide on uusi investointi Uudenkaupungin typpihappotehtaalle. Tämän lisäksi tehtailla panostetaan prosessilämmön laajempaan hyödyntämiseen ja selvitetään mahdollisuuksia korvata polttoöljy kaasumaisilla polttoaineilla. Katalyyttiteknologian ansioista Yaran lannoitteilla on pieni hiilijalanjälki. Yara on ensimmäisenä lannoitealan toimijana Suomessa julkaissut tuotekohtaiset hiilijalanjäljet.

Yaran globaalina tavoitteena on vähentää CO2 -päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteeseen päästään lukuisilla päästövähennyshankkeilla ja vihreän ammoniakin tuotannon käynnistämisellä. Yaran tavoitteena on olla täysin hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.

Lisätietoja:

Teija Kankaanpää, tehtaanjohtaja, Yara Uusikaupunki, puh. 050 568 6001, teija.kankaanpaa@yara.com