toukokuuta 12, 2021

Yara mukana Kemianteollisuuden Hiili haltuun -kirjasessa

Kemianteollisuus ry:n julkaisema kirjanen esittelee sekä tehtyjä että tulevia toimenpiteitä, joilla hiilineutraalisuustavoite pyritään saavuttamaan.
Hiili haltuun kirjanen
Hiili haltuun kirjanen

Kemianteollisuus ry:n julkaisema kirjanen esittelee sekä tehtyjä että tulevia toimenpiteitä, joilla hiilineutraalisuustavoite pyritään saavuttamaan.

Yara on mukana Kemianteollisuuden Hiili haltuun -kirjasessa omalla case-esimerkillään. Kirjasessa kerromme miten lannoitetuotannon kasvihuonekaasupäästöjä on kyetty pienentämään 90 prosenttia reilun 10 vuoden aikana ja mitä toimenpiteitä on suunnitteilla päästöjen vähentämiseksi entisestään.  

Yksi ratkaisu hiilijalanjäljen pienentämiseen on Yaran kehittämä katalyyttiteknologia, joka pienentää typpioksiduulipäästöjä typpihappotehtailla, muuttamalla haitallisen ilokaasun vaarattomaksi typeksi ja hapeksi.

Katalyyttejä on asennettu kaikkiin Yaran kolmeen typpihappotehtaaseen Suomessa. Tuorein ympäristöinvestointi on uusi prosessikattila Uudenkaupungin typpihappotehtaalla. Uuteen kattilaan mahtuu enemmän katalyyttimassaa ja sen avulla saadaan vähennettyä tehtaan ilokaasupäästöjä entisestään. Lisäksi tehtailla panostetaan prosessilämmön hyödyntämiseen ja lämmön talteenottoon.

Hiili haltuun -kirjanen on yhteenveto vuosina 2018–2021 tehdyistä Hiilineutraali kemia -projektin selvitystöistä. Yritysesimerkkien lisäksi kirjanen kokoaa asiantuntija-artikkeleita siitä, mitä hiilineutraalisuus kansallisella ja systeemitasolla edellyttää.

Nyt kirjanen on julkaistu myös englanniksi.

Hiili haltuun! -kirjanen