maaliskuuta 16, 2022

Yara keskeyttää tilapäisesti AdBlue-tuotteiden tilausten vastaanoton

Euroopassa vallitseva poikkeustilanne raaka-aineiden ja kaasun saatavuudessa on aiheuttanut AdBlue-tuotteiden saatavuushaasteita myös Suomessa.

Yara keskeyttää AdBlue-tilausten vastaanoton tilapäisesti. Jo tehdyt tilaukset käsitellään saapumis-järjestyksessä, mutta nykytoimituksilla on normaalia pidemmät toimitusajat. Toimituksissa priorisoimme julkisia jakeluasemia ja ammattiliikenteen D-asemia, joiden AdBlue-saatavuus pyritään turvaamaan.

Suomessa valmistamme AdBlue-tuotetta Valkeakoskella ja tuotanto on tällä hetkellä käynnissä. Yaran tavoitteena on lisätä AdBlue -tuotteiden saatavuutta mahdollisimman nopeasti. Uusia asiakastilejä ei toistaiseksi perusteta.

 

AdBlue lyhyesti
AdBlue on puhdas urean vesiliuos, jota käytetään uusimpien dieselajoneuvojen pakokaasupäästöjen vähentämiseen. AdBlue-liuos muuttaa dieselöljyä käyttävien ajoneuvojen pakokaasun haitalliset typpioksidit vaarattomaksi typeksi ja vesihöyryksi. Näin voidaan vähentää merkittävästi typpioksidipäästöjä (NOx), jotka ovat suurin syy ilman saastumiseen.

Yara on maailman suurin AdBluen valmistaja. Suurimmat  urean tuotantolaitokset sijaitsevat Saksassa ja Hollannissa. Suomessa Yara valmistaa AdBlueta Valkeakoskella.