elokuuta 21, 2020

Miten saada riittävästi valkuaista syysvehnään?

Yara Kotkaniemessä tehdyn Ceylon-syysvehnän lannoituskokeen tulokset osoittivat, että ympäristökorvauksen sallima typpilannoitusmäärä ei riitä myllyvehnän (valkuainen vähintään 11,5 %) tuottamiseen satoisista syysvehnälajikkeista, ellei maasta vapaudu merkittävää määrä typpeä. 
Miten saada riittävästi valkuaista syysvehnään?
Miten saada riittävästi valkuaista syysvehnään?

Yara Kotkaniemessä tehdyn Ceylon-syysvehnän lannoituskokeen tulokset osoittivat, että ympäristökorvauksen sallima typpilannoitusmäärä ei riitä myllyvehnän (valkuainen vähintään 11,5 %tuottamiseen satoisista syysvehnälajikkeista, ellei maasta vapaudu merkittävää määrä typpeä. 

Kahtena peräkkäisenä vuotena Ceylonin satotaso on ollut kokeissa yli 10 000 kiloa hehtaarilta, mikä vastaa muissa Pohjoismaissa saatua syysvehnän satotasoa. Esimerkiksi Ruotsissa typpilannoitussuositus on tällä satotasolla 238 kg/ha. Tänä kesänä kokeesta saatu 10 100 kilon sato 200 kilon typpilannoituksella (valkuaistaso on 11,6 %), sitoo jyväsatoon 206 kiloa typpeä, joten pellon typpitase on negatiivinen.  

imagejruvs.png

Kun kokeessa saaduista sadon arvoista vähentää lannoitekustannuksen, korkeammasta lannoitustasosta (200 kg typpeä/ha) saatiin keskimäärin 54 euroa parempi tuotto hehtaarilta. Nitraattiasetus rajoittaa syysvehnän typpimääräksi 170 kg/ha. Sen tulisi olla 200 kg/ha, kuten syysöljykasveilla, jotta voidaan tuottaa viljanostajien vaatimaa laatua. 

Kasvuston tiheys määrää ensimmäisen lannoituskerran typpimäärän 

Jos kasvusto on tiheä, käytetään pientä typpimäärää esimerkiksi 40 kg/ha (BBCH 31). Mikäli on tarvetta lisätä versoutumista, ensimmäisen lannoituksen typpimäärä tulisi olla noin 80 kg/ha (BBCH 21). Korrenkasvuvaiheen lannoitus lisää sadon määrää ja tähkälle tehtävä lannoitus valkuaista. Näin ollen täystiheän kasvuston lannoitusta viivästytetäänjotta saadaan valkuaista ja normaalin tai harvan kasvuston lannoitus painottuu enemmän korrenkasvuvaiheeseen sadon nostamiseksi. 

Syysvehnän viljely myllyvehnäksi edellyttää uuden teknologian hyödyntämistä lannoituksessa. Syysviljakasvuistoissa on yleensä jonkin verran epätasaisuutta ja siksi on tärkeää, että käytettävissä oleva typpimäärä kohdennetaan tarkasti kasvuston mukaan. Atfarm -satelliittipalvelu mahdollistaa täsmälannoituksen jokaisella maatilalla ja Yara N-Sensorilla voi tehdä tarkimman lannoituksen kasvuston tarpeen mukaan.