kesäkuuta 11, 2024

Yaran uusiutuvan vedyn laitos avattu Norjassa

Yaran uusiutuvan vedyn ja ammoniakin pilottilaitos Norjan Porsgrunnissa on virallisesti avattu. 
Hydrogen treatment plant
Hydrogen treatment plant

Uusiutuvan ammoniakin tuotannossa maakaasusta saatava vety korvataan vedyllä, jossa vesi on hajotettu elektrolyyttisesti vedyksi ja hapeksi uusiutuvan energian avulla (vesi, tuuli tai aurinko).  Ammoniakki on mineraalilannoitteiden tärkeä raaka-aine ja uusiutuvasta ammoniakista voidaan tuottaa vähähiilisiä lannoitteita.

Vähähiilisillä lannoitteilla voidaan pienentää ruoantuotannon hiilijalanjälkeä merkittävästi. Näiden lannoitteiden hiilijalanjälki on 80–90 prosenttia pienempi kuin nykyisin parhaalla käytettävissä olevalla tekniikalla valmistetuilla lannoitteilla.

Ensimmäiseksi vähähiiliset lannoitteet toimitetaan Ruotsin markkinoille.

Yaran globaalina tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä ja yhtiö on luonut tiekartan tavoitteen saavuttamiseksi. Uusiutuvalla ammoniakilla on tärkeä rooli Yaran tiellä kohti hiilineutraaliutta, mutta suuren mittaluokan tuotanto vaatii valtavia investointeja, merkittävän määrän uusiutuvaa sähköä ja tämä vie aikaa. Uusiutuvan ammoniakkituotannon lisäksi Yara panostaa vahvasti myös ammoniakkituotantoon, jossa hiilidioksidi otetaan talteen ja varastoidaan (CCS).