kesäkuuta 13, 2024

Viljelijöistä joka kolmas jakaa lannoituksen

Lisälannoituksella voi tuottaa suuremman sadon ja parantaa tuotteen laatua. Toisaalta heikkoina kasvukausina pelkkä kevätlannoitus voi riittää, eikä ravinteita joudu hukkaan. Kevään 2024 viljelijäkyselyn mukaan vajaa kolmannes tiloista tekee typen lisälannoitusta.
Lisälannoituksella voi tuottaa suuremman sadon ja parantaa tuotteen laatua.
Lisälannoituksella voi tuottaa suuremman sadon ja parantaa tuotteen laatua.

Yaran Kantar Agrilla keväällä 2024 teettämän viljelijäkyselyn mukaan vajaa kolmannes tiloista tekee typen lisälannoitusta. Asia kiinnostaa erityisesti nuoria viljelijöitä sekä viljelijöitä, jotka tavoittelevat korkeita satotasoja.

Typen lisälannoitus yleistyy tilakoon kasvaessa. Yli 100 hehtaarin tiloista reilu 20 prosenttia tekee typen lisälannoituksen vuosittain, ja reilu 30 prosenttia vaihtelevasti kasvuston tarpeen mukaan. Yleisintä typen lisälannoitus on kevätvehnällä, rehuohralla ja syysvehnällä.

Mitä hyötyä lannoitteen jakamisesta on?

Jakamalla lannoitus useampaan osaan viljelijä voi varmistaa, että kasvukauden lannoitus on oikealla tasolla tulossa olevaan satotasoon nähden. Vuosien ja lohkojen vaihdellessa, pelkkä kertalannoitus keväällä ei tuota parasta taloudellista tulosta, eikä ravinteista saada täyttä hyötyä sadon tai ympäristön näkökulmasta.

Mikäli kesä on suotuisa ja sato-odotukset korkealla, lisälannoitus tuottaa suuremman sadon, ja sillä voi parantaa tuotteen laatua paremman hinnan toivossa. Heikkoina kasvukausina pelkkä kevätlannoitus voi riittää, eikä ravinteita jää hukkaan maahan. 
Matala valkuaistaso on selkeä merkki lannoituksen lisäämisen tarpeesta, vastaavasti pieni sato ja korkea valkuainen kertovat viljelytoimenpiteiden tai kasvuolosuhteiden epätasapainosta.

Kylvölannoitteessa on annettava kaikki kasvin tarvitsema fosfori ja kalium sekä 2/3 typestä ja rikistä sekä hivenravinteita tarpeen mukaan. Karjanlantaa käytettäessä kevään ravinteiden saanti on varmistettava täydennyslannoituksella.

Kasvukauden lisälannoituksessa keskitytään typpeen, rikkiin ja hivenravinteisiin, mutta myös kaliumia voi olla tarpeen antaa. Ruiskuttamalla lisäfosforia oraalle, voi auttaa kasvia selviytymään viileistä jaksoista.

Tavoitteena satoa tai valkuaista

Lisälannoituksen oikea aika riippuu keväällä annetusta ravinnemäärästä ja siitä, mihin lannoituksella halutaan vaikuttaa.

Lisälannoitus pensomisvaiheesta lippulehtivaiheeseen asti nostaa satotasoa.  
Mikäli satoon halutaan myös tietty valkuaistaso, tulee osa typestä ja rikistä säästää jyvän täyttymisvaiheeseen.

Tarkin lannoitus toteutuu, kun korrenkasvuvaiheen lannoitus tehdään täsmälannoitustyökaluja, kuten Atfarmia, hyödyntäen. Atfarm yhdessä automaattisen määränsäätölevittimen kanssa on myös valittavissa yhdeksi ympäristökorvauksen tilakohtaisista toimenpiteistä.

Lisätypen määrää ja oikeaa ajoitusta voi myös selvittää käsikäyttöisellä Yara N-Tester BT:llä. Mittaustulos kertoo suoraan tarvittavan lisätypen määrän.