kesäkuuta 07, 2024

Lisälannoitus kasvukaudella

Lisälannoituksella voi tuottaa suuremman sadon ja parantaa tuotteen laatua. Lisälannoituksen oikea aika riippuu keväällä annetusta ravinnemäärästä ja siitä, mihin lannoituksella halutaan vaikuttaa.
Lannoituskokeita Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä
Lannoituskokeita Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla Vihdissä

Jakamalla lannoitus useampaan osaan viljelijä voi varmistaa, että kasvukauden lannoitus on oikealla tasolla tulossa olevaan satotasoon nähden. Vuosien ja lohkojen vaihdellessa pelkkä kertalannoitus keväällä ei tuota parasta taloudellista tulosta, eikä ravinteista saada täyttä hyötyä sadon tai ympäristön näkökulmasta.

Mikäli kesä on suotuisa ja sato-odotukset korkealla, lisälannoitus tuottaa suuremman sadon, ja sillä voi parantaa tuotteen laatua paremman hinnan toivossa. Heikkoina kasvukausina pelkkä kevätlannoitus voi riittää, eikä ravinteita jää hukkaan maahan.

Matala valkuaistaso on selkeä merkki lannoituksen lisäämisen tarpeesta. Vastaavasti pieni sato ja korkea valkuainen kertovat viljelytoimenpiteiden tai kasvuolosuhteiden epätasapainosta.

Ravinteet kasvin käyttöön

Viljojen ja öljykasvien ravinteiden otto maasta käynnistyy nopeasti itämisen jälkeen, kun siemenen ravinnevarat on käytetty. Ensimmäisinä viikkoina kasvin juuristo on pieni ja maa usein kylmää, siksi kaikkia ravinteita tulee olla saatavana lähellä juuria. Maan hyvä ravinnetila auttaa suuresti kasvuun lähdössä.

Kylvölannoitteessa on annettava kaikki kasvin tarvitsema fosfori ja kalium sekä 2/3 typestä ja rikistä sekä hivenravinteita tarpeen mukaan. YaraMila-valikoimasta löytyy sopivia lannoitteita eri viljavuusluokkiin.

Kasvukauden lisälannoituksessa keskitytään typpeen, rikkiin ja hivenravinteisiin, mutta myös kaliumia voi olla tarpeen antaa. Ruiskuttamalla lisäfosforia oraalle voi auttaa kasvia selviytymään viileistä jaksoista.

Oikea aika

Lisälannoituksen oikea aika riippuu keväällä annetusta ravinnemäärästä ja siitä, mihin lannoituksella halutaan vaikuttaa. Ravinteiden riittävyyttä ja typen vapautumista maasta voi seurata tekemällä muutamalle lohkolle lannoituksen nolla- ja maksimiruudut.

Nollaruutu, jota ei lannoiteta mutta kylvetään normaalisti, kertoo kuinka paljon ja missä vaiheessa maasta vapautuu typpeä kasville. Erot eri maalajeissa ja multavuusluokissa voivat olla suuria.

Maksimiruutuun käytetään esim. 40 kg typpeä enemmän kuin talousviljelmälle. Kun maksimiruutu alkaa erottua talousviljelmästä, on oikea aika tehdä lisälannoitus. Ravinteet ovat pellosta loppumassa ja sadonmuodostus alkaa hidastua.

Satoa vai valkuaista

Kasvit käyttävät maassa olevat ravinteet korsien ja lehtien muodostamiseen niin, että suuri kasvimassa tuottaa suuren siemensadon. Tähkän tullessa esille viljan ottama typpimäärä ennustaa hyvin tulossa olevaa satoa. Kukinnan jälkeen jyvät alkavat täyttyä ja riittävä typpimäärä kasvattaa jyväkokoa. Lisälannoitus pensomisvaiheesta lippulehtivaiheeseen asti nostaa satotasoa.

Mikäli satoon halutaan myös tietty valkuaistaso, tulee osa typestä ja rikistä säästää jyvän täyttymisvaiheeseen. Valkuaiseen yhden prosenttiyksikön nosto suurilla satotasoilla vaatii noin 50 kg typpeä. Tämän takia pienillä lisälannoitusmäärillä voi valkuaisen nousu jäädä vähäiseksi. Valkuaisen nostoon tarkoitettu typpimäärä tulee olla yli 20 kg/ha, jotta tulosta syntyy.

Viimeinen mahdollisuus valkuaisen nostoon on viljan maitotuleentumisvaiheessa nestemäisellä typpilannoitteella, Yara Typpiliuos + YaraVita Thiotrac 300.

Oikea määrä oikeaan paikkaan

Tarkin lannoitus toteutuu, kun korrenkasvuvaiheen lannoitus tehdään täsmälevityksenä. Atfarm on täsmäviljelytyökalu, jolla voit tarkentaa lannoitusta. Käytössäsi on monia ominaisuuksia täsmälannoituksesta lohkokohtaiseen säätietoon ja erilaisia kasvustokarttoja, mm. typenottokartta ja biomassakartta.

Yaran asiakkaana saat Atfarmin käyttöösi ilmaiseksi! Atfarm yhdessä automaattisen määränsäätölevittimen kanssa on myös valittavissa yhdeksi ympäristökorvauksen tilakohtaisista toimenpiteistä.

Ota Atfarm käyttöösi jo ennen kasvukautta ja lisää lohkot sinne valmiiksi, jolloin pääset tarkkailemaan kasvustojen kehitystä alusta alkaen ja lohkot ovat valmiina lisälannoitusten lähestyessä. Lohkot voi tuoda joko Vipu-palvelun kautta tai ne voi luoda myös manuaalisesti.

Täsmälannoitus Yara N-Sensorilla

Voit myös tilata täsmälannoituksen Yara N-Sensor -urakoitsijalta. Laite mittaa kasvuston massan ja vihreyden perusteella kasvuston ottaman typen ja levittää juuri oikean määrän lisäravinteita niihin lohkon osiin, joissa siitä saadaan paras hyöty. Valmista tulee yhdellä ajokerralla, ja samalla biomassa- sekä lannoituskartta jäävät tulevien suunnitelmien pohjatiedoiksi.

Karjanlantaa käytettäessä kevään ravinteiden saanti on varmistettava starttilannoituksella. Sen lisäksi täsmälevityksellä voi tasoittaa lannan levityksestä johtuvia ravinne-eroja. Sadon laatu ja valmistuminen tasoittuvat ja korjuu helpottuu, kun kas-vusto ei lakoudu.

Lisätypen määrää ja oikeaa ajoitusta voi myös selvittää käsikäyttöisellä Yara N-Testerillä. Mittaustulos kertoo suoraan tarvittavan lisätypen määrän.