toukokuuta 31, 2024

Yarassa liputetaan Pride-liikkeen puolesta

Kesäkuussa vietetään maailmanlaajuisesti Pride-kuukautta. Yara tukee Pride-liikettä ja sen edustamia arvoja ja tuen osoitukseksi Yaran logo muuttuu sateenkaaren väreiksi kesäkuun ajaksi. Pride liike taistelee ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolesta ja työskentelee erityisesti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien eteen. 
Yarassa liputetaan Pride-liikkeen puolesta
Yarassa liputetaan Pride-liikkeen puolesta

Yara on sitoutunut kunnioittamaan ihmisoikeuksia kaikissa toiminnoissaan. Meillä on nollatoleranssi rasismiin ja syrjintään ja teemme töitä ennakkoluulojen vähentämiseksi. Uskomme monimuotoiseen, tasavertaiseen ja osallistavaan työyhteisöön. Yrityksenä liputamme Priden puolesta osoittaaksemme tukea niille, jotka ovat heikommassa asemassa ja kärsivät syrjinnästä. 

Tavoitteemme on työympäristö, jossa kaikki voivat avoimesti olla omia itsejään. Ymmärrystä ja tietoisuutta lisätään Yarassa kouluttamalla henkilöstöä ja perustamalla erilaisia tukiverkostoja. Yarassa on esim. perustettu tukiryhmä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville (Pride Employee Resource Group, ERG), joka tarjoaa tilan kokemusten jakamiselle ja avoimelle keskustelulle. Yhtiössä myönnetään maailmanlaajuisesti perhevapaita molemmille vanhemmille sukupuolesta riippumatta. Yara toimii Oslon Pride-kulkueen sponsorina.