maaliskuuta 08, 2024

”Naisten saaminen mukaan tuotanto- ja johtotehtäviin on erittäin tärkeää"

Haastattelimme naistenpäivän kunniaksi Uudenkaupungin tehtaanjohtajaa Teija Kankaanpäätä. Hän on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti Yaran ainoa naispuolinen tehtaanjohtaja.
Teija Kankaanpää
Teija Kankaanpää

Naistenpäivän tarkoituksena on edistää tasa-arvoa ja naisten oikeuksia nostamalla esiin tärkeitä keskustelunaiheita sekä juhlistaa naisten saavutuksia.

Yarassa tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistetään muun muassa osaamisen kehittämisen, henkilöstösuunnittelun ja palkkauksen kautta. Tärkeäksi on havaittu myös tietoisuuden lisääminen ja siinä naistenpäivällä on tehtävä.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden mittareiksi Yarassa on valittu henkilöstön sukupuolijakauma, tasavertainen palkitseminen sekä naisten osuus johtotehtävissä. Yara Suomessa naisten osuus henkilöstöstä on 21 ja esihenkilöistä 18 prosenttia.

Tuoreen kyselyn mukaan Yara Suomen tuotannossa työskentelevät naiset pitävät tärkeinä tasa-arvon tekijöinä palkkatasa-arvoa, työn ja yksityiselämän tasapainoa sekä turvallista työympäristöä. Haasteena nähdään, että naiset kokevat joutuvansa todistelemaan osaamistaan selkeästi miehiä useammin.

Teija Kankaanpää johtaa Yara Uudenkaupungin tehdasta

Yksi Yaran tuotannossa työskentelevistä naisista on Teija Kankaanpää. Hän toimii Uudenkaupungin tehtaanjohtajana ja on tällä hetkellä maailmanlaajuisesti Yaran ainoa naispuolinen tehtaanjohtaja. Koulutukseltaan hän on kemiantekniikan diplomi-insinööri.

Teijan urakehityksen kannalta tärkeä tekijä on ollut valtava kiinnostus ja innostus työtä ja alaa kohtaan. Tyypillistä Teijalle on myös syvällinen perehtyminen asioihin ja suorapuheisuus. Molemmat piirteet ovat helpottaneet toimimista miespainotteisessa ympäristössä. Teija nostaa esiin myös mentoreiden merkityksen:

”Minulla on urani aikana ollut muutama mentori, joilla on ollut suuri merkitys. He ovat tukeneet, rohkaisseet ja kannustaneet ja tällä tavalla antaneet uskoa siihen, että pystyn hoitamaan tehtävän, joka on voinut tuntua haastavalta ja pelottavalta”.

Erilaiset näkökulmat rikastavat työyhteisöä

Teija pyrkii itsekin korostamaan työntekijöille, että isossa firmassa on paljon mahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua ja uskaltaa mennä uutta kohti.

”Naisten saaminen mukaan tuotanto- ja johtotehtäviin on erittäin tärkeää. Insinööreiksi koulutetaan yhtä lailla naisia kuin miehiä ja meidän pitäisi saada tämä mahtava osaamispotentiaali hyödynnettyä. On muutenkin kaikkien etu, että saadaan eri näkökulmia esiin työpaikalla”, Teija toteaa.

Tätä varten Teija on lähtenyt edistämään Tuotannon naiset -verkoston perustamista saman malin mukaan kuin Yarassa olemassa oleva Maataloustieteen naiset -verkosto. Verkoston tavoitteena on tukea naisten kehitystä yrityksessä sekä houkutella lisää naisia alalle.

Hyvää naistenpäivää!