helmikuuta 27, 2024

Muutos YaraSuna-peltolannoitteiden ravinteiden ilmoitustavassa ja ravinnesisällössä

YaraSuna-tuotteiden ravinteiden ilmoitustapa ja tuotenimet muuttuvat. Muutoksen taustalla on uudistuneen lannoitelain (711/2022) siirtymäajan päättyminen sekä Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista (964/2023).
Muutos YaraSuna-peltolannoitteiden ravinteiden ilmoitustavassa ja ravinnesisällössä
Muutos YaraSuna-peltolannoitteiden ravinteiden ilmoitustavassa ja ravinnesisällössä

Muutoksen myötä orgaanisten lannoitteiden sisältämien ravinteiden ilmoitustapa yhdenmukaistuu muiden lannoitevalmisteiden kanssa. Ravinnepitoisuudet ilmoitetaan jatkossa massaprosentteina eli tuotteen tuorepainoa kohden. Aiemmin YaraSuna-tuotteiden ravinteiden ilmoitustapa on ollut painoprosentteina kuiva-aineesta.  

Ravinteiden ilmoitustavan muutos vaikuttaa tuotenimiin YaraSuna BIO ja YaraSuna AGRA -tuotteiden osalta. Näissä tuotteissa fosforin pitoisuus muuttuu ilmoitustavasta johtuen neljästä prosentista kolmeen prosenttiin. Uudet tuotenimet ovat YaraSuna BIO PLUS 10-3-1 ja YaraSuna AGRA 10-3-1. Tuotteiden lannoituksessa huomioitavan kokonaisfosforin osuus on jatkossa 70 % eli 20 kg/t. Uudistuksen yhteydessä YaraSuna BIO PLUS 10-3-1 ja YaraSuna AGRA 10-3-1 -tuotteisiin on lisätty typpeä, minkä vuoksi typen prosenttiluku tuotteessa säilyy 10:ssä, vaikka laskentatapa muuttuu. 

YaraSuna 9-4-2 tuotteessa fosforin määrä muuttuu 4 prosentista 3,5 prosenttiin. Muutos ei vaikuta tuotenimeen. Myös YaraSuna 9-4-2 tuotteeseen on lisätty typpeä, joten typen prosenttiluku säilyy ennallaan. 

Muutokset tuotenimissä: 

  • YaraSuna BIO PLUS 10-4-1 muuttuu YaraSuna BIO PLUS 10-3-1 
  • YaraSuna AGRA 10-4-1 muuttuu YaraSuna AGRA 10-3-1 

Lannoituksessa huomioitava fosfori: 

  • YaraSuna BIO PLUS 10-3-1: huomioon otetaan jatkossa 70 % kokonaisfosforista eli 20 kg/t 
  • YaraSuna AGRA 10-3-1: huomioon otetaan jatkossa 70 % kokonaisfosforista eli 20 kg/t 
  • YaraSuna 9-4-2: huomioon otetaan 72 % kokonaisfosforista eli 25 kg/t 

Muutos tulee voimaan asteittain sitä mukaan, kun varastossa olevat siirtymäajan aikana valmistetut tuotteet on myyty. Alustavan arvion mukaan uutta tuotantoerää tulee markkinaan maalis-huhtikuun aikana tuotteesta riippuen. 

Lisätietoja: Marko Toimela, tuotepäällikkö, Yara Suomi Oy, puh. 0500 598072