tammikuuta 29, 2024

Yara ja Rauanheimo yhteistyöhön Kotkan Mussalon satamassa

Yara Suomi ja Rauanheimo ovat solmineet pitkäkestoisen sopimuksen alkuainerikin käsittelystä ja varastoinnista Kotkan Mussalon satamassa. Vuodesta 2025 lähtien Yara kuljettaa Siilinjärven lannoitetuotannossa tarvittavan alkuainerikin Mussalon sataman kautta.
Yara Suomi ja Rauanheimo ovat solmineet pitkäkestoisen sopimuksen alkuainerikin käsittelystä ja varastoinnista Kotkan Mussalon satamassa
Yara Suomi ja Rauanheimo ovat solmineet pitkäkestoisen sopimuksen alkuainerikin käsittelystä ja varastoinnista Kotkan Mussalon satamassa

Sopimus liittyy Yaran Siilinjärven rikkihappotuotannon uudistukseen. Rikkihappotuotannossa käytetään tällä hetkellä raaka-aineena Pyhäsalmen kaivoksen sivutuotteena syntynyttä pyriittiä, mutta uudistuksen jälkeen rikkihapon valmistus tulee perustumaan alkuainerikin polttoon. Alkuainerikki on öljyjalostuksen sivutuote ja sen saatavuus on maailmalla hyvä. 

Rikkihappoa tarvitaan fosforihapon ja lannoitteiden valmistukseen ja on siten merkittävä huoltovarmuuden kannalta. 

”Tämä on yksi tärkeä askel Yaran rikkihappotuotannon ja koko Suomen fosforiketjun turvaamiseksi. Tällä varmistetaan, että Siilinjärvellä jatkossakin tuotetaan rikkihappoa ja lannoitteita”, sanoo Yara Suomi Siilinjärven tehtaiden johtaja Tuomas Girsén.

Rikkihappotuotannon uudistuksen myötä tuotannon luotettavuus paranee ja energian talteenotto tehostuu. Rikkihapon valmistuksessa syntyvää energiaa hyödynnetään toimipaikalla sähkön ja kaukolämmön tuotannossa. Poltettava rikki on siten sekä toimipaikan että Siilinjärven taajaman kaukolämpöverkon tarvitseman puhtaan, vähähiilisen energian lähde. 

Rauanheimo toteuttaa rikin käsittelyä varten tarvittavan suuren kuljetininvestoinnin sekä tekee muutoksia olemassa olevaan terminaaliinsa Mussalossa ennen liikenteen käynnistymistä kesällä 2025.

”Olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön käynnistämisestä Yaran kanssa Mussalossa. Sopimus mahdollistaa modernin terminaalin toteutuksen, joka täyttää kaikki rikin käsittelyn edellyttämät erityisvaateet”, toteaa Rauanheimon toimitusjohtaja Tero Kosonen.