kesäkuuta 15, 2023

Yaran Kokkolan tehtaalle myönnetty Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto

Tehtaalla on toimittu lähes kaksi vuotta yhtäjaksoisesti ilman tapaturmia. Tulokseen on vaikuttanut vahvan turvallisuuskulttuurin luominen systemaattisella ja ennakoivalla työllä. Kokkolan tiimi vastaanotti palkinnon Helsingissä 15.6.
Yara Kokkolan tiimi vastaanotti palkinnon Helsingissä
Yara Kokkolan tiimi vastaanotti palkinnon Helsingissä

Yaran Kokkolan tehtaan työntekijät ja urakoitsijat ovat toimineet yli 720 päivää yhtäjaksoisesti ilman poissaoloon johtaneita tapaturmia. Yaran turvallisuuskulttuurin ytimessä on Safe by Choice -toimintamalli, jonka käyttöönotosta on tänä vuonna kulunut 10 vuotta. Toimintamallin ytimessä on, että jokainen työntekijä sitoutuu tavoittelemaan tapaturmatonta työyhteisöä.

”Tämä palkinto on mahtava tunnustus koko organisaatiollemme ja yhteistyö-kumppaneillemme siitä pitkäjänteisestä kehitystyöstä jota olemme turvallisuuden eteen yhdessä tehneet. Jatkamme tästäkin eteenpäin samaan malliin. Jokainen turvallinen työpäivä ansaitaan osaavan ja motivoituneen henkilöstön ja yhteistyökumppaniemme yhteistyöllä”, toteaa Yaran Kokkolan tehtaan tehtaanjohtaja Miika Uusitalo.

Tietoisuuden ja havainnointien lisääminen on turvallisuuden parantamisen keskiössä. Safe by Choice -kulttuurin tuominen osaksi jokapäiväistä työtä on tuottanut enemmän turvallisuushavaintoja. Mitä enemmän havaintoja tehdään, sitä paremmin pystytään tekemään ennakoivia toimenpiteitä tapaturmien välttämiseksi. Koko henkilöstöä, urakoitsijat mukaan lukien on kannustettu havaintojen tekemiseen ja raportoimiseen.

Käytännön turvallisuustyön ja seurannan helpottamiseksi on Yaran Kokkolan tehtailla otettu käyttöön erilaisia työkaluja, joista keskeisiä ovat prosessiturvallisuus- ja HESQ-indeksit. Indeksit ja niiden osatekijät muodostavat kokonaisuuden, jolla turvallisuus tuodaan osaksi työpäivää. Erityisen positiivista indekseissä on, että niiden avulla turvallisuus voidaan viestiä asiana, jota parannetaan jatkuvasti eikä vain tapaturmien kautta.

Kemianteollisuuden turvallisuuspalkinto on osa Responsible Care -vastuullisuusohjelmaa ja se kannustaa yrityksiä turvallisuustyön kehittämiseen ja hyvien käytäntöjen jakamiseen. Kilpailun järjestävät yhteistyössä Kemianteollisuus ry, Teollisuusliitto ry, Ammattiliitto Pro ry ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ry. Palkinto luovutettiin Yara Kokkolalle 15.6. Helsingissä.