huhtikuuta 13, 2023

Yara jatkaa ei-sanktioidun ammoniakin tuontia Venäjältä varmistaakseen saatavuuden

Euroopan epävakaan energiatilanteen ja epävarman ammoniakin saatavuuden vuoksi Yara jatkaa ammoniakin tuontia venäläisiltä toimittajilta, jotka eivät ole pakotteiden piirissä. Yhtiö jatkaa edelleen ammoniakin tuontia myös muista maista. Tavoitteena on varmistaa ammoniakin saatavuus Yaran Suomen tehtaille lisäämällä joustavuutta ammoniakin hankintaan ja logistiikkaketjuun.

Ennen Ukrainan sotaa suurin osa Suomen lannoitetuotannon ammoniakista tuli Venäjältä, mutta sodan alettua Yara on hakenut vaihtoehtoisia raaka-ainetoimittajia ja logistisia ratkaisuja. Yhtiö onnistui viime vuonna vähentämään venäläisen ammoniakin tuonnin noin puoleen ja on lopettanut muiden venäläisten raaka-aineiden tuonnin kokonaan.

Ammoniakkia voidaan vastaanottaa Uudenkaupungin ja Kokkolan tehtaille laivalla, mutta Siilinjärvelle ammoniakkia on mahdollista toimittaa ainoastaan rautateitse Kokkolasta tai Venäjältä. Kotimaan logistiikan varmistamiseksi Yara on käynnistänyt hankkeita omien ammoniakkivaunujen määrän lisäämiseksi sekä junavaunujen lastausaseman rakentamiseksi Uuteenkaupunkiin.

Ammoniakki on lannoitetuotannon ja kaivostoiminnan raaka-aine. Yaralla on Siilinjärvellä EU:n ainoa fosfaattikaivos, josta saadaan elintärkeää fosforia lannoitteiden raaka-aineeksi. Ruokahuollon varmistamiseksi on tärkeää pitää kaivos ja lannoitetuotanto käynnissä.

Yara on aktiivisesti pyrkinyt vähentämään riippuvuuttaan Venäjästä, mutta ruokajärjestelmä on riippuvainen ennustettavasta ja tasaisesta lannoitetuotannosta, jakelusta ja käytöstä. Tämä tasapainoilu aiheuttaa haastavan dilemman aggressiivisen Venäjän ja Ukrainan sodan edessä.

Kaikki kasvit tarvitsevat ravinteita kasvaakseen ja lannoituksen tarkoitus on antaa kasveille riittävästi ja tasapainoisesti ravinteita kasvamiseen. Yara Suomen tehtailla tuotetaan NPK-lannoitteita, joissa on kaikki tarvittavat ravinteet ja hivenaineet juuri oikeassa muodossa oikeassa suhteessa viljelykasvien tarpeisiin nähden. Lannoitteet perustuvat vuosikymmenien tutkimustyöhön ja ne ovat kehitetty Suomen haastaviin viljelyoloihin.

Lisätietoja:

Teija Kankaanpää, toimitusjohtaja, Yara Suomi Oy, tehtaanjohtaja Yara Uusikaupunki, puh. 050 568 6001, teija.Kankaanpaa@yara.com

Mikko Keränen, tehtaanjohtaja, Yara Siilinjärvi, puh. 050 300 7870, mikko.keranen@yara.com

 

 

Yara lyhyesti

Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristöratkaisujen tuottaja. Suomessa Yaralla on tehtaita Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa sekä kierrätyslannoitteita valmistavat tuotantolaitokset Nokialla ja Viitasaarella. Siilinjärvellä sijaitsee myös EU-alueen ainoa fosfaattikaivos, josta saadaan maailman puhtainta fosfaattia lannoitteiden raaka-aineeksi. Yara Kotkaniemen tutkimusasemalla kehitetään viljelyratkaisuja maanviljelyn kannattavuuden ja kestävyyden parantamiseksi.

Olemme osana suomalaista elintarvikeketjua tuottaneet lannoitteita yli 100 vuotta. Yara tuottaa Suomessa noin 1,8 miljoona tonnia lannoitteita, josta vientiin menee 80 %. Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkeä ja kokonaisuudessaan työllisyysvaikutus on reilu 4500 henkeä. Yara on investoinut Suomeen noin 1,5 miljardi euroa vuosina 2008 - 2022. Vuonna 2021 Yara maksoi Suomeen yhteisöveroa noin 34 miljoonaa euroa.  

Kohti vihreää siirtymää

Yara edistää vetytaloutta vihreän ammoniakin hankkeilla. Käynnissä on kolme vihreän ammoniakin pilottiprojektia sekä useita kumppanuuksia eri energiayhtiöiden kanssa. Yaran tavoitteena on tuottaa vihreitä lannoitteita, joista ensimmäiset tulevat käyttöön vuonna 2023. Fossiilivapaissa typpilannoitteissa maakaasusta saatava vety korvataan vihreällä vedyllä, jossa vesi on hajotettu elektrolyyttisesti vedyksi ja hapeksi fossiilittoman energian avulla.