lokakuuta 18, 2023

Yara ja Kokkolan Energia ovat solmineet sopimuksen LNG:n toimittamisesta

Yaran ​Kokkolan tehtailla raskas polttoöljy tullaan korvaamaan nesteytetyllä maakaasulla, LNG:llä. Yara ja Kokkolan Energia ovat 17.10.2023 solmineet sopimuksen LNG:n toimittamisesta. Yara tulee siirtymään täysimääräisesti LNG:n käyttöön Kokkolan Energian rakentaman terminaalin ja kaasuverkon valmistumisen jälkeen vuonna 2025.
Yara ja Kokkolan Energia ovat solmineet sopimuksen LNG:n toimittamisesta
Yara ja Kokkolan Energia ovat solmineet sopimuksen LNG:n toimittamisesta

”Kokkolan Energian yhteisterminaalin ja kaasuverkon avulla saamme luotua alueelle luotettavan infrastruktuurin vähäpäästöisemmän energialähteen käytölle Kokkolan teollisuuspuistossa”, kertoo tehtaanjohtaja Miika Uusitalo. 

Vuonna 2021 Yara käynnisti päästövähennyshankkeen, jonka puitteissa on pilotoitu maakaasun poltintekniikkaa kaliumsulfaattitehtaan uuneille. Pilot-testeissä on päästy hyviin tuloksiin ja seuraavaksi käynnistyy kaliumsulfaattitehtaan ja rehufosfaattitehtaan polttimien muuttaminen öljykäytöltä maakaasukäyttöön. Muutostyö on noin 4 miljoonan euron investointi ja se mahdollistaa täysimääräisen siirtymisen LNG:n käyttöön vuonna 2025.  

Investoinnilla on positiivinen vaikutus Kokkolan tehtaiden ilmapäästöihin. Verrattuna raskaaseen polttoöljyyn LNG vähentää polttoprosesseissa muodostuvia hiilidioksidipäästöjä noin 30 %, rikinoksidipäästöjä 99 %, typenoksideja 80 % ja pieniä partikkeleita 99 %. Tulevaisuudessa LNG:tä voidaan korvata biokaasulla tai synteettisillä kaasuilla vähentäen edelleen CO2-päästöä. 

Yaran globaalina tavoitteena on vähentää CO2 -päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä ja olla täysin hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä. Tavoitteeseen päästään panostamalla muun muassa energiatehokkuuteen ja lämmöntalteenottoon, typpihappotehtaiden katalyyttiteknologiaan sekä vihreän ja sinisen ammoniakin kehittämiseen ja käyttöönottoon. 

Lisätietoja:  Miika Uusitalo, tehtaanjohtaja, Yara Kokkola, puh. 050 385 4004, s-posti: miika.uusitalo(a)yara.com 

Yara lyhyesti  

Yara on maailmanlaajuinen lannoitteiden, teollisuuskemikaalien ja ympäristöratkaisujen tuottaja. Suomessa Yaralla on tehtaita Siilinjärvellä, Uudessakaupungissa ja Kokkolassa sekä kierrätyslannoitteita valmistavat tuotantolaitokset Nokialla ja Viitasaarella. Siilinjärvellä sijaitsee myös Länsi-Euroopan ainoa fosfaattikaivos, josta saadaan maailman puhtainta fosfaattia lannoitteiden raaka-aineeksi. Olemme osana suomalaista elintarvikeketjua tuottaneet lannoitteita yli 100 vuotta. Yara työllistää Suomessa suoraan noin 900 henkeä ja kokonaisuudessaan työllisyysvaikutus on reilu 4500 henkeä. www.yara.fi 

Yara Kokkola 

Yaran Kokkolan tehtailla tuotetaan kaliumsulfaattia lannoitteiden valmistamiseen tai sellaisenaan lannoitteeksi sekä rehufosfaatteja eläinravinnoksi. Tuotteiden päämarkkinat ovat Eurooppa, Etelä-Amerikka ja Aasia. Lisäksi toimipaikalla on ammoniakin ja fosforihapon varastointi ja toimitus. Kokkolan tehtaat toimivat osana Yara Suomen NPK-lannoitteiden valmistus- ja apatiitin jalostusketjua. Toimipaikka työllistää 120 henkilöä, joista 45 urakoitsijaa. Tuotanto käynnistyi vuonna 1945.