toukokuuta 09, 2023

Tilaa nyt ilmastoteko

Typpilannoitus on tehokkain metsän kasvua lisäävä metsänhoidollinen toimenpide kivennäismailla. Samalla metsäsi saa arvokasta booria ja rehevillä mailla tehokasta fosforia. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä hyötynä on metsän lisääntynyt hiilensidonta.
Tilaa nyt ilmastoteko
Tilaa nyt ilmastoteko

Typpi

Typen puute rajoittaa kivennäismailla lähes aina metsän kasvua. Typpilannoitus lisää puiden neulasmassaa ja sen myötä fotosynteesiä. Metsä voidaan lannoittaa 3–4 kertaa metsän kiertoajassa. Ensimmäisen kerran 2–3 vuotta ensiharvennuksen jälkeen ja viimeisen kerran noin 6–8 vuotta ennen päätehakkuuta. Varttuneemmissa metsissä lisäkasvu kohdistuu lähes kokonaan puun arvokkaimpaan tukkiosuuteen. Lannoittamalla kasvatat siis arvokasta ja laadukasta tukkipuuta. Lannoitusinvestoinnille saat tyypillisesti 10–20 % vuotuisen tuoton.

Samalla metsän boorilannoitus kuntoon

Boorinpuutosta tavataan metsissä ympäri Suomea, erityisesti sitä ilmenee Keski- ja Itä-Suomessa. YaraBela METSÄSALPIETARI ja YaraMila METSÄN NP sisältävät tehokasta booria ja niiden avulla voit useissa tapauksissa korjata metsäsi boorinpuutoksen.

Ilmasto

Lannoittamalla YaraBela METSÄSALPIETARIlla tai YaraMila METSÄN NP:llä suosituksen mukaan 150 kg N/ha (550-650 kg /ha), sidot hiilimäärän, joka vastaa yhden suomalaisen vuosittaisia hiilidioksidipäästöjä tai 90 000 kilometrin autolla ajoa.

Lisääntynyt metsän kasvu sitoo lähes kymmenkertaisen määrän hiiltä lannoituksesta aiheutuviin kokonaispäästöihin verrattuna.* Laskennassa on otettu lannoitteen koko elinkaaren aikainen päästö raaka-aineista metsässä tapahtuviin päästöihin.

Metsän lannoittaminen on siis yksi tehokkaimmista ilmastoteoista

Ota yhteyttä omaan metsäasiantuntijaasi ja tilaa Yaran kotimaiset kasvatuslannoitteet metsäsi kasvun vauhdittajaksi. Lisätietoja myös yara.fi/metsa

* DNV-GL verifioima päästöluku

Metsälannoitteiden hiilijalanjälki Suomessa


150 kg N/ha typpeä YaraBela METSÄSALPIETARIna tai YaraMila METSÄN NP:nä